Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Bergen kommune

Medarbeider med brukererfaring

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Psykisk helse Bergen Sør er en resultatenhet i vekst og har nå ca. 60 årsverk. Enheten driver tilrettelagte botilbud, aktivitetssenter, oppfølgingstjeneste til hjemmeboende, mestringsteam og kriseoppfølging, samt Mottaks- og oppfølgingssenter for personer med Rusmiddelavhengighet.
Resultatenheten kan tilby et faglig dynamisk arbeidsmiljø og mange spennende utfordringer. Psykisk helse Bergen Sør, kjennetegnes ved et svært godt arbeidsmiljø og et høyt nærvær
Mo senteret på Nesttun åpnet 1 juli 2014 og er et av kjernetiltakene i handlingsplan mot åpne russcener i Bergen. Senteret har som hovedoppgave å tilby sosialfaglige og helsefaglige tjenester i et lavterskelperspektiv for mennesker med rusavhengighet.
Mo-senteret har åpningstid mandag til fredag fra kl. 09.00- 18.00. Mo senteret har idag 9,2 årsverk.
Mo-senteret søker etter 100% medarbeider med brukererfaring/erfaringskonsulent og ønsker en medarbeider som er synlig i miljøet, er  motivert , har vilje og kapasitet til å skape gode tjenester på Mo- senteret.

Arbeidsoppgaver:

 • Målrettet miljøterapeutisk arbeid.
 • Må kunne bistå bruker med praktisk hjelp bistand, nettverksbygging, aktivitet/jobb, økonomi, og mestring av egen psykisk helse og rusutfordringer. 
 • Tverrfaglig samarbeid med kollegaer i teamet, der daglige møter med teamet inngår 
  Samarbeid med pårørende og annet nettverk 
 • Samarbeid med ulike tjenester i førstelinjen, spesialisthelsetjenesten og NAV 
 • Den ansatte må kunne bidra aktivt i utviklingsarbeid, og videreutvikling av tjenesten
 • Må kunne dokumentere arbeidet godt, både muntlig og skriftlig 
 • Må kunne jobbe målrettet med utgangspunkt i tjenestebrukens mål for fremtiden 

Kvalifikasjoner:

 • Krav om erfaringskompetanse fra tjenester innen rusfeltet 
 • Ønskelig med gjennomført MB-program og/eller annen relevant utdannelse.
 • Må ha et avklart forhold til egen sykdom og brukergruppen du skal arbeide med.
 • Være villig til å bruke egne erfaringer i møte med brukere, kollegaer og andre samarbeidspartnere 
 • Arbeidserfaring med brukergruppen vil bli vektlagt 
 • Godkjent Norskkunnskaper tilsvarende Bergenstesten. God skriftlig og muntlig formidlingsevne 
 • Generell god IKT-kompetanse. Ønskelig med kjennskap til aktuelle fagsystemer.
 • Krav om politiattest ved tilbud om stilling.  

Personlige egenskaper:

 • Resultatorientert og beslutningsdyktig 
 • Gode relasjonelle ferdigheter og evne til å samarbeide, lytte og inspirere 
 • Tydelig på forventninger og tilbakemeldinger
 • Løsningsorientert og gode samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Allsidig arbeidserfaring og interesse for å utgjøre en forskjell for brukergruppen vil bli vektlagt 
 • Må ha evne til etisk refleksjon, og må kunne jobbe etter Bergen kommune sine etiske retningslinjer 
 • Erfaringskonsulenten må ha formidlingskompetanse, og bruke egen erfaring på en positiv måte.
 • Mobilitet og omstillingsevne.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt  

Vi tilbyr:

 • Lønn etter gjeldende tariffavtale
 • God pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikring.
 • Høyt faglig nivå  
 • Fleksibel arbeidstid, Arbeid på ettermiddag og kveld kan påberegnes
 • Varierte arbeidsoppgaver. Høy grad av selvstendighet i arbeidet