Detaljer

 • Bedrift
  Aure kommune
 • Søknadsfrist
  20.08.2020
 • Sted:
  AURE
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  AURE
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3025515
 • Se her for andre jobber fra Aure kommune

Medarbeider kultur og næring - Aure arena - intern utlysing

Beskrivelse avdeling

Fra 18. mai 2020 ble kulturenheten omorganisert fra enhet for Utvikling og service til ny enhet Kultur og æring. Den administrative benevnelsen på næring er Aure vekst, mens kultur blir brukt  om alt som berører kultur. Politisk beslutningsorgan i kultursaker er formannskapet, mens det for næring er hovedutvalget for næringsutvikling (Nærut).

Enheten disponerer til sammen stillingsressurser innen kulturskolen, bibliotektjenesten, Kråksundet sjøbruksmuseum v/Nordmøre museum, Aure arena, rådgiver kultur, rådgiver landbruk og rådgiver næring.

Om stillingen
Organiseringen for den nye enheten Kultur og næring er ennå ikke ferdig.  For å bedre fleksibiliteten, er det ønskelig at alle som jobber ved enheten kan utfylle hverandre. Målet er å utvikle en ny måte å drive avdelingen på, som ikke er like sektororientert som før. Dette vil være en kontinuerlig prosess, som alle ansatte innen enheten skal bidra til.

Per dato er det ingen som er tilknyttet stillingsressursen ved Aure arena, og vi søker etter en medarbeider som i hovedsak for ansvar for all virksomhet omkring Aure arena. Stillingen er et vikariat med mulighet for fast tilsetting. Den som ansettes vil være kommunens ansikt utad i forhold til brukere av Aure arena.  I tillegg kan det bli andre oppgaver innen Kultur og næring, samt definerte prosjekt. Stillingen kan tilpasses i størrelsesorden fra 50-75 prosent, avhengig av om den kombineres med andre stillinger. Men stillingen kan ikke deles mellom flere personer. 

Det må kunne påregnes noe arbeid utenfor vanlig kontortid. Også på helg.

Ønskede kvalifikasjoner
Vi søker etter en medarbeider som først og fremst kan by på seg selv, og som kan være en pådriver for kommunens kulturaktører og kulturaktivitet.

Vi ønsker å knytte til oss en person som har gode samarbeidsevner, er løsningsorientert, og har lett for å omgås andre. Det stilles krav til god struktur, og gode kommunikasjonsevner.  Du må beherske godt norsk både muntlig og skriftlig.
Vi ser fortrinnsvis etter en medarbeider som kan håndtere Aure arenas tekniske anlegg, samt påse at alt fungerer som det skal. Inklusive uteanlegget. Da i tett samarbeid med FDV-avdelinga.

Søknad sendes
Aure kommune godtar kun elektroniske søknader. (Godkjente vitnemål og attester sendes ved forespørsel eller tas med på intervju).
Innsendte opplysninger behandles i henhold til offentlighetsloven. Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort i henhold til offentlighetsloven § 25.
Det er ønskelig at det oppgis 2 referanser.

Tilsetting skjer i h.h.t. en hver tid gjeldende lover, avtaler og regelverk.