Ledig stilling

Kristiansund kommune

Medarbeider i sekretariat for Digi Møre og Romsdal

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker en dyktig medarbeider i 100% fast stilling til sekretariatet for Digi Møre og Romsdal. 

Digi Møre og Romsdal er et samarbeid mellom kommunene i fylket og fylkeskommunen, med mål om et regionalt samarbeid om digitalisering.

Kristiansund kommune er vertskommune. Sekretariatets to medarbeidere er tilknyttet et større miljø som del av kommunens sentraladministrasjon. Kommunedirektøren i Kristiansund kommune er arbeidsgiver.

Digi Møre og Romsdal skal jobbe for å sikre kvalitet og økt kraft i digitaliseringsarbeidet, og i den digitale transformasjonen. Vi søker en ny medarbeider som kan bidra til å videreutvikle det gode samarbeidet. Samarbeidet skal bidra til bedre og mer sammenhengende tjenester for innbyggere og næringsliv, styrke lokale og regionale kompetansemiljøer, mer effektiv tjenesteutvikling og bedre ressursutnyttelse og gevinstrealisering.

Innsatsområder for Digi Møre og Romsdal, og som koordineres av sekretariatet:
 • oversikt over pågående prosjekter og deling av gode løsninger
 • samarbeid med andre regionale digitaliseringsnettverk
 • samarbeid om utrulling av nasjonale fellesløsninger
 • øke digital modenhet og felles digital kompetanse
 • samarbeid om tjenesteutvikling
Vi søker deg som ønsker å utgjøre en forskjell i kommune-Norge, og som:
 • er utviklingsorientert og ser etter nye muligheter
 • evner å bygge, lede og delta i nettverk og samarbeid
 • er selvstendig, systematisk, strukturert og resultatorientert
 • er strategisk
 • tenker helhetlig
 • har pågangsmot og driver prosesser framover
 • er en lagspiller
Kvalifikasjonskrav 
 • relevant utdanning på minimum bachelornivå 
 • erfaring fra offentlig administrasjon 
 • god kjennskap til og forståelse for offentlig sektor
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk språk
 • gode digitale ferdigheter
Ønskelige kvalifikasjoner 
 • kjennskap til lov- og avtaleverk som er gjeldende for offentlig sektor
Vi tilbyr
 • dekning av flytteutgifter etter vedtatte retningslinjer
 • gode pensjonsordninger. Se mer om pensjonsordningen som gjelder for deg her: KLP 
Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.