Ledig stilling

Forsvaret

Materiellplanlegger Personlig Bekledning og Utrustning

Forsvarets logistikkorganisasjon/Divisjon for Forsyning/Materiellstyringsavdelingen/etterforsyning Fellessystemer søker 2 saksbehandlere for snarlig tiltredelse i midlertidig prosjektstillinger til og med februar 2024, med mulighet for forlengelse.

Forsvarets Personlig Bekledning og Utrustning (PBU) er under kontinuerlig forbedring og vil de kommende årene gjennomgå betydelige utskiftinger av materiellet. Nytt felles nordisk soldatsystem skal innføres i Forsvaret fra 2023. Disse prosjektstillingene vi som en del av PBU-teamet i materiellstyringsavdelingen ha en nøkkelfunksjon innen gjennomføringen og rettidig oppfylling av Forsvarets lagre med PBU.

Stillingene er knyttet til et prosjekt som vil pågå ut februar 2024 og er planlagt terminert fra og med 1.mars 2024. Dersom prosjektet forlenges vil det være mulig at prosjektstillingene følger. Prosjektstillingene inngår i PBU-teamet i MSA som materiellplanleggere PBU.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og beregne Forsvarets behov for PBU i kort og langt perspektiv
 • Saksbehandle og optimalisere forsyningsløsninger for Forsvarets materiell innen kategorien PBU
 • Etter fastsatte prioriteter styre materiellflyt og lagerbeholdninger av Forsvarets PBU
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning som for eksempel Bachlor eller fagbrev innen logistikk
 • Minimum 2 år erfaring med bruk, utvikling, lagerdrift eller anskaffelse av Forsvarets PBU, vil etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/Nato Secret før tiltredelse

Det er ønskelig med:

 • Minimum 3 års universitets- og høgskoleutdanning med relevant bachelorgrad (som for eksempel logistikk)
 • Erfaring fra Forsvarets SAP løsning innen materiellforvaltning
 • Kjennskap til Forsvarets PBU
 • Kjennskap til Forsvarets organisasjon

OBS: dokumentasjon på utdannelse og arbeidserfaring må legges ved søknaden for å bli vurdert

Personlige egenskaper:

 • Like å jobbe i team
 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med høyt arbeidspress og korte tidsfrister

Vi tilbyr:

 • Interessante og krevende arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid i.h.t. gjeldende regler
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden dersom tjenesten tillater det
 • De to stillingene avlønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorkonsulent kode 1363 ltr 60-70 (eventuelt kr 553 500 til kr 661 400) brutto pr år avhengig av kvalifikasjoner.  Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse