Ledig stilling

Trondheim Kommune

Master i teknologi/ Sivilingeniør innen vann og miljø

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Trondheim bydrift, Avdeling for vann og avløp, er det ledig en fast 100 prosent stilling på det kommunale laboratoriet, ved avdeling for kjemiske- og miljøanalyser. Vi søker deg som er sivilingeniør eller har mastergrad i teknologi innen fagområdene kjemi, vann og avløp, eller tilsvarende.

Trondheim bydrift er et viktig ledd av kommunens miljø- og samfunnssikkerhet og har blant annet ansvar for drift og vedlikehold av renseanlegg. Laboratoriet er akkreditert og har ansvar for å være Trondheim kommunes offisielle laboratorium for analysetjenester iht. drikkevanns-, forurensnings- og gjødselvareforskrift.

Vi søker nå etter en engasjert medarbeider med interesse for å løse de oppgavene som hele byen er avhengig av. Vårt arbeid bidrar til god infrastruktur i et særdeles viktig samfunnsoppdrag. For å lykkes i stillingen er det viktig at du er fleksibel og løsningsorientert. Avdelingen står overfor en stor flytteprosess og kravene til å drifte en akkreditert lab skal opprettholdes under flytteprosessen. Vi skal bidra til det grønne skiftet ved å jobbe mot FNs bærekrafts mål i henhold til kommunens klimastrategi og som ansatt vil du ta del i dette arbeidet. 

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i daglig drift av akkreditert laboratorium for kjemisk og mikrobiologiske analyser
 • Kundekontakt og -oppfølging
 • Prøvetaking, instrument- og metodeansvar
 • Rapportering av prøvesvar i digitale løsninger
 • Lage prøveplaner 
 • Kontakt med mattilsyn og andre eksterne aktører
 • Medvirkende i prosjekteringsarbeid
 • Ivareta komplekse problemstillinger og fremtidig utvikling på VA-området
 • Effektivisering med bruk av digitale løsninger
 • Veilede lærling

Arbeidet medfører en todeling mellom laboratoriearbeid og administrativt arbeid.

Kvalifikasjoner:

 • Sivilingeniør/Mastergrad i teknologi innen kjemi, VA eller tilsvarende
 • Erfaring fra laboratoriearbeid
 • Svært gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter på norsk
 • Førerkort kl B

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra kvalitetsarbeid

Personlige egenskaper:

 • Høy grad av selvstendighet
 • Stor arbeidskapasitet
 • Nøyaktighet og punktlighet
 • Omstillingsdyktig

Vi tilbyr:

 • Muligheten til å bidra til å gjøre Trondheim til en bedre miljøby
 • Variert stilling med rutinemessige oppgaver og komplekse problemstillinger
 • Tverrfaglig miljø, med engasjerte og kompetente medarbeidere
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Fleksibel arbeidstid