Detaljer

 • Bedrift
  Kystverket
 • Søknadsfrist
  11.11.2020
 • Sted:
  FEDJE
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  FEDJE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3222266
 • Se her for andre jobber fra Kystverket

Maritim trafikkleiar - Kystverkets sjøtrafikksentral på Fedje

Kystverket har fem sjøtrafikksentralar, desse er plassert i, Fedje, Brevik, Horten, Kvitsøy og Vardø. Fedje sjøtrafikksentral dekker i dag  området fra Sognesjøen i nord til Korsfjorden i sør. Trafikksentralen har 13 trafikkleiarar i helkontinuerlig skift.

Det er ein fast leidg stilling som maritim trafikkleiar - Kystverkets sjøtrafikksentral på Fedje.

Arbeidsoppgåver
 • Maritim trafikkovervaking
 • Koordinering av skipsrørsler i samsvar med norske reglar
 • Varslings- og beredskapsoppgåver
 • Sjøtrafikksentralane er døgnbemanna, og den som vert tilsett må inngå i skiftordninga
 • Lista er ikkje uttømmande
Kvalifikasjonar
 • Ha løyst dekksoffiserssertifikat klasse 2 og teoretisk utdanning til å kunne løyse dekksoffiserssertifikat klasse 1
 • Aktuell og allsidig maritim erfaring
 • Gode skriftlege og munnlege ferdigheiter på norsk og  engelsk
 • Gyldig legeattest for sjøfolk, minimum 18 måneder
 • Kandidaten må kunne bli sikkerhetsklarert da det kan verte krav om sikkerheitsklarering
 • Bestå arbeidspsykologisk test og engelsk språktest
Personlege eigenskapar
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter.
 • Sjølvstendig, med høg arbeidskapasitet og evne til å ta initiativ
 • Høg situasjonsmedviten og evne til å ta raske avgjersle
 • Fleksibel og løysningsorientert
 • God sjølinnsikt
 • Framtidsretta, engasjert og pålitelig

   

 • Søkaren må opplyse om:
 • Tre referansar
Vi tilbyr
 • Varierte og utfordrande arbeidsoppgåver
 • Eit aktivt, utviklande og godt arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Ferieheimsordning på nokre av Kystverket sine fyr, samt andre gode velferdstiltak
 • Løn som trafikkleiar iht stillingskode 0108, fra ltr 46-56, grunnlønn kr. 420 700 - 496 100, samt tillegg etter Statens hovedtariffavtalar og til ein kvar tid gjeldande særavtale for trafikkleiarar i Kystverket
 • Det er utarbeidd eigne retningsliner for å oppnå og oppretthalde tenestebevis og autorisasjon, som maritim trafikkleiar

  Andre opplysningar

 • Sjøtrafikksentralen er døgnbemanna, og den som vert tilsett må inngå i skiftordninga. I tillegg må den
  som vert tilsett inngå i ei heimeberedskapsordning, med krav om responstid på 2 timar for å kunne stille på vakt/Sævrøy fergekai.
 • Det vil bli gitt opplæring for å bli maritim trafikkleiar. Opplæringa har to delar:
  • Eit sentralt kurs for å få tenestebevis som maritim trafikkleiar
  • Ei lokal opplæring for å få autorisering på sjøtrafikksentralen
  • Begge prøvene må gjennomførast med tilfredsstillande resultat og er eit krav for å kunne arbeide på sjøtrafikksentralen.
 • Kystverket skal være prega av mangfald, og våre tilsette skal spegle befolkninga. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søkje jobb hos oss. Vi legg vekt på å leggje arbeidsforholda til rette dersom du har behov for det.
 • Har du erfaring innan opplæring vennligst oppgi dette i søknaden
 • Arbeidsstad for stillinga: for tida Fedje
 • Dato for test: 23. november (Sandvika)
 • Dato for intervju: 3. desember (Haugesund/Bergen)

Vaktplan: Sjå lenke: https://www.screencast.com/t/Ei35zi4plE

 

Kystverket skal vere prega av mangfald og våre tilsette skal spegle befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke arbeid hjå oss.

Kystverket er for tida under omorganisering og ny organisasjon vil vere på plass frå 2021