Ledig stilling

Haugesund kommune

Mangfolds- og inkluderingskoordinator

Offentlig forvaltning

Vil du bidra til at Haugesund kommune er en god og inkluderende by å bo i?

Haugesund kommune lyser nå ut en stilling som mangfolds- og inkluderingskoordinator. 

Stillingen skal sørge for at tjenesteområdet kultur, idrett og frivillighet (KIF)  ivaretar sitt ansvar som mangfolds- og inkluderingsarena i Haugesund kommune. Du vil ha arbeidsplass på Haugesund folkebibliotek, men er tilgjengelig for de andre kulturhusene og tjenesteområdene innen KIF. Stillingen skal understøtte positive inkluderingsprosesser i samfunnet gjennom sine tjenester og tiltak. Som by og fellesskap skal vi sammen skape tilhørighet og anerkjennelse for mangfold. Haugesund skal være en by med plass til alle, der innbyggerne skal ha mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i fellesskap. 

40% av stillingen brukes som koordinator for Fribyprosjektet. Fribyordningen gir en trygg havn til truede og forfulgte ytrere.
En fribyforfatter er en forfatter, journalist eller kunstner som har måttet flykte fra sitt hjemland på grunn av trusler for sine ytringer. Fribyforfatterne er blitt invitert til en av byene i fribynettverket, slik at de får beskyttelse og kan gjenoppta arbeidet sitt. Det finnes mer enn 70 fribyer internasjonalt, og 24 av dem er i Norge, og Haugesund er en av disse. 

 

Arbeidsoppgaver:

 • koordinator for Fribykunstner/forfatter
 • kartlegge og knytte sammen kommunale prosesser, prosjekter og utviklingsprogram relevante for inkluderingstematikk i samarbeid med virksomheter i Haugesund kommune
 • utarbeide og formidle informasjon om eksisterende tilbud innen kultur- og idrettsliv
 • etablere en arbeidsmodell og metoder som kan bedre inkluderingsarbeidet i kommunen
 • hjelpe minoritetsspråklige med å finne og delta i aktivitetstilbud gjennom dialog, oppfølging og veiledning
 • involvere øvrige idrettslag og andre aktører i kommunen og regionen i inkluderingsarbeidet
 • søke finansiering av inkluderingstiltak og igangsette tiltak ut fra behov
 • være en synlig del av KIF og bibliotekets tjenester ut mot kommunens borgere
 • andre oppgaver kan tillegges
 • arbeidstid på kveld- og helg kan tilkomme

Kvalifikasjoner:

 • relevant utdanning eller arbeidserfaring
 • erfaring med prosjektarbeid er en fordel
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • førerkort klasse B
 • god forståelse for og erfaring med digitale arbeids- og kommunikasjonsverktøy 
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utførearbeidsoppgavene dine selvstendig.
 • personlig egnethet vil vektlegges

Personlige egenskaper:

 • evne til å arbeide strukturert og kunne balansere flere prosesser samtidig
 • gode kommunikasjonsevner og evne til å skape tillit
 • selvgående og evne til å jobbe selvstendig.
 • kreativitet og evne til å se løsninger
 • god gjennomføringsevne
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • gode evner til etisk og faglig refleksjon.
 • skaper gode relasjoner og bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr:

 • Lønn fastsatt i henhold til tariff og gjeldene lovverk. Stillingskode 6559
 • En utfordrende og spennende jobb i et aktivt arbeidsmiljø, med engasjerte kollegaer
 • En arbeidsplass der det er rom for faglig og personlig utvikling
 • God seniorpolitikk
 • Fokus på HMS-arbeid
 • En inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)