• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  25.07.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0274, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4680666
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Madserudhjemmet søker sykepleier i 100% fast stilling

Offentlig forvaltning

Madserudhjemmet ligger idyllisk til med Frognerparken som nærmeste nabo, og vi bruker parken flittig. Vi har egen sansehage, flere elsykler, et variert aktivitetstilbud og legger til rette for «Frisk luft hele året».  Vi har et godt arbeidsmiljø med lavt sykefravær og lav turnover. Hos oss står kvalitetsforbedring i fokus, og vi ønsker deg som brenner for eldreomsorg! Post 1 med 26 langtidsplasser, Post 2 med 29 langtidsplasser. Post 3 er en avdeling for personer med demens med 26 plasser.
Hos oss får du muligheten til et tverrfaglig samarbeid med andre faggrupper som lege, ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleiere og helsefagarbeidere. Her er det mulig å utvikle seg sammen med kompetente og hyggelige kolleger i et arbeidsmiljø preget av våre verdier: Brukerorientering, respekt, engasjement, redelighet

Vi søker nå  fast sykepleier til post 2 i 100 % stilling med regelmessig helgearbeid. Stillingen er ledig fra 01.09.2022

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for at den sykepleien som utøves er i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og prosedyrer
 • Ansvar for å holde seg faglig oppdatert
 • Ansvar for å gjøre nødvendige beslutninger i sykepleiefaglige spørsmål
 • Ansvar for at helsetjenestene er forankret i kunnskapsbasert praksis
 • Ta initiativ til tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt
 • Medvirke til et fullt forsvarlig, helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø
 • Bidra til effektiv og forsvarlig ressursforvaltning                                                                                                                                                                                                             
 • Utøve sykepleie til beboere/pasienter og legge til rette for brukermedvirkning.                                                                                                                                                     
 •  Ivareta rollen som Tjenesteansvarlig sykepleier (TA). (Jmf. retningslinjer for TA)
 • Ta i bruk velferdsteknologiske løsninger og følge gjeldende lovverk og prosedyrer
 • Veilede, undervise og informere pasienter/beboere, pårørende, medarbeidere, studenter, lærlinger og elever
 • Samarbeide med fagansvarlig sykepleier og øvrige medarbeidere
 • Ta initiativ og bidra til tverrfaglig samarbeid sammen med blant annet lege, kvalitetssjef, fysio- og ergoterapeut, aktivitør
 • Ta initiativ til bruk av relevante digitale løsninger (deriblant velferdsteknologi), og følge gjeldende lovverk og prosedyrer
 • Følge opp og utvikle kvaliteten gjennom ivaretakelse av pasientsikkerhet og kontroll av tjenenesteutøvelse
 • Delta i utviklings- og kvalitetsarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier, gyldig arbeids- og oppholdstillatelse 
 • Gyldig politiattest må fremlegges ved tiltredelse
 • Dokumentert norskkompetanse skriftlig og muntlig tilsvarende. Bergenstest/høyere nivå C1 
 • Ønskelig med videreutdanning innen relevante fagområder
 • Ivareta taushetsplikten etter gjeldende lovverk
 • Ha god innsikt i betydning av personsenteret omsorg og miljøbehandling 
 • Ha god kjennskap til, og etterleve Oslo kommunes etiske regelverk og verdigrunnlag under hele ansettelsesperioden
 • Medvirke til at HMS- og IA-arbeidet drives i samsvar med interne retningslinjer og målsetninger
 • Inneha god kunnskap om bruk av dokumentasjonsverktøy og kvalitetssystem. Gjerne erfaring med Gerica
 • Kjennskap for endrings- og omstillingsarbeid  
 • Opplistingen av ansvars- og arbeidsområder som er oppført i denne stillingsbeskrivelse er ikke uttømmende.


Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Du brenner for eldreomsorg og kvalitetsforbedring! 
 • Du har gode holdninger og samarbeidsevner, kan jobbe selvstendig men trives også i team  
 • Du er pålitelig, strukturert, fleksibel og målrettet 
 • Du liker å veilede og dele av dine kunnskaper
 • Du er positiv, løsningsorientert og tilpasningsdyktig 
 • Du viser engasjement, redelighet, respekt og er brukerorientert                                                                                                                                                                                           
 • Du er nysgjerrig, digital og omstillingsdyktig.

Vi tilbyr:

Gode lønns-, forsikrings- og pensjonsforhold i Oslo pensjonsforsikring
Et inkluderende arbeidsmiljø med humor og takhøyde. Her samarbeider vi og ivaretar hverandre!
En god nærværskultur med lav turnover En spennende og variert arbeidshverdag i et dynamisk fagmiljø 
Muligheter for karriereutvikling 
Systematisk opplæring og veiledning i regi av kvalitetssjef 
Kun elektroniske søknader vil bli behandlet  

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  25.07.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0274, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4680666
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune