Detaljer

 • Bedrift
  Fjaler kommune
 • Søknadsfrist
  07.03.2021
 • Sted:
  DALE I SUNNFJORD
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  DALE I SUNNFJORD
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3498085
 • Se her for andre jobber fra Fjaler kommune

Lyst på ny jobb? Vi har ledig fast stilling som sjukepleiar/vernepleiar

Vi er interessert i å gje gode tenester til dei som treng det mest. Deler du denne interessa og vil bli ein del av teamet vårt? Vi har spanande oppgåver til både nyutdanna og dei med lang erfaring. 

Vi har for tida ledig ei 100% fast stilling som sjukepleiar/vernepleiar. Som tilsett hos oss vil du ta del i 3-delt turnus med arbeid kvar 3. helg i årsturnus. Det er ynskjeleg at du er fleksibel og kan jobbe ved fleire av avdelingane på sjukeheimen.

Den vi ser etter vil få eit overordna ansvar for oppbygging av gode rutinar for nytt medisinrom, og vil få eit ansvar for farmasøytiske oppgåver saman med teamleiar i avdeling.

Fjaler sjukeheim har totalt 36 plasser fordelt på 3 avdelingar. Av desse er 13 langtidsplasser, 8 plasser på skjerma eining og 15 plasser på korttid/rehabiliteringsavdeling. Tilsynslege er tilknytt sjukeheimen med legevisitt 2 dagar per veke. Vi har og tverrfagleg samarbeid med ergo-/fysioterapitenesta som ligg i same bygg.

Sjukeheimen har eige institusjonskjøkken, som lager mat etter kok/kjøl prinsippet. Vi har eige dagsenter for bebuarane våre, samt for heimebuande som kjem på dagopphald for sosialt samvær, aktivitet og måltid. Dagsenteret er bemanna med eigen aktivitør.

Det er nyleg oppretta ressursgrupper på tvers av einingane i kommunen innan ulike tema som rehabilitering, ernæring og diabetes, kreft, velferdsteknologi og demens. Dette for å få ytterlegare kompetanse innan dei ulike fagfelta.

Vi søkjer no etter deg som har interesse for å arbeide innan eldreomsorga, som er opptatt av fagutvikling og forbetringsarbeid, og som ynskjer å bidra til at våre bebuarar har eit godt liv her på sjukeheimen.

Arbeidsoppgåver

 • Delta i det daglege arbeidet slik at arbeidsoppgåvene blir utført på ein smidig og god måte
 • Sikre at det blir utført fagleg forsvarlege tenester til den einskilde brukar
 • Medverke aktivt til eit godt arbeidsmiljø i eiga avdeling og til eit godt samarbeid med dei andre einingane
 • Jobbe kunnskapsbasert
 • Jobbe for auka fagleg utvikling
 • Tverrfagleg samarbeid
 • Vere ein god rollemodell

Kvalifikasjonar

 • Autorisasjon som sjukepleiar/vernepleiar, gjerne med vidareutdanning innan demensomsorg og geriatri
 • Den som blir tilsett må legge fram politiattest og godkjent MRSA- og tuberkulinattest før tiltreding

Personlege eigenskapar

 • Løysingsorientert
 • Sjølvstendig, ansvarsbevisst, engasjert
 • God på kommunikasjon
 • Evne til å arbeide løysingsorientert i eit travelt miljø
 • Engasjement for eldreomsorg
 • Gode samarbeidsevner
 • Godt humør
 • Fleksibel

Vi tilbyr

 • Introduksjonsprogram for nytilsette
 • Fadderordning
 • Løn etter utdanning og erfaring
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Godt arbeidsmiljø med trivelege kollegaer

Vi gjer merksam på at søkjarliste med namn, kjønn, alder og noverande stilling i utgangspunktet er offentleg. Dersom det ikkje er særlege grunnar for å unnta offentleggjering, vil søkjaren verte kontakta og få høve til å trekke søknaden sin før søkjarliste vert gjort offentleg.