Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Lyst å arbeide med en spennende brukergruppe?

Har du lyst på nye utfordringer og arbeide med en spennende brukergruppe? Er du vår nye trygge, tålmodige og faglig engasjerte kollega?
Vi er en personalgruppe med høyt fokus på team arbeid, kunnskapsdeling og gjennom faglige refleksjoner kommer frem til de gode løsningene sammen som et team. Vi søker nå etter 2 trygge, tålmodige og faglig engasjerte kollegaer, som kan bidra i teamet vårt.

Lassaveien bofellesskap er ett av 19 bofellesskap i Bo og aktivitet psykisk helse, som ligger i rolige omgivelser på Stokka. Bofellesskapet er heldøgn, og er delt inn i 3 avdelinger med tilhørende personalgruppe på hver avdeling.

Flere av våre beboere har levd et langt liv med alvorlige psykisk helseutfordringer. Noen har også alvorlig rusmisbruk og atferds utfordringer. Vi ønsker gjennom vårt arbeid å se mennesket bak sine utfordringer, ivareta drømmer og håp. Vi ønsker å være en støttespiller og skape de gode stundene sammen. 

Vi har et bevisst forhold til utøvelse av miljøterapi og målrettet miljøarbeid, og har gode rutiner og tiltaksplaner som veileder arbeidet vårt i møte med beboerne. Gjennom relasjonsbygging, god kommunikasjon og samhandling bidrar vi til å styrke beboernes ressurser og egenomsorg.

Vi har følgende ledige stillinger som helsefagarbeider: vikariat 67,25% dag/ aften og 42,25% våken natt med tiltredelse snarest til. Vikariatene er korttid på 3 måneder om gangen, med mulighet for forlengelse.

Søknadsfrist 8 mai 2022.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver på dag/aften:

 • Du vil delta i å ha det helhetlige ansvaret rundt enkelte beboere i primærteam
 • Du vil bidra til aktiv kartlegging og observasjon i det daglige, sette opp og evaluere tiltaksplaner, mestringsplaner og ROS analyser.
 • Du vil utøve miljøterapi og miljøarbeid i h.h.t. tiltaksplan, og føre daglige rapporter på vårt dokumentasjonssystem Cosdoc.
 • Du vil bistå i hverdagslige praktiske gjøremål med den enkelte beboer.
 • Du vil gi oppfølging og støttesamtaler i deres hjem.
 • Du vil dele ut ferdigdoserte medisiner.
 • Du vil delta med hver enkelt beboer på rengjøring og matlaging når det trengs, eller etter avtale.
 • Oppmuntre til aktivitet og deltakelse i hverdagen.
 • Oppmuntre til deltakelse på fellesmåltider i helgene.
 • Bidra til et lærende miljø og aktiv veiledning av hverandre i hverdagen.
 • Følge rutiner og retningslinjer ved krisehåndtering.
 • Du vil arbeide deskalerende og dempende i fht adferdsutfordringer
 • Delta på defusing og debriefing med personalgruppen.
 • Du vil ha et bevisst forhold til etisk refleksjon i hverdagen.
 • Du vil øve på MAP i hverdagen med kollegaene dine. 

 

Arbeidsoppgaver på natt:

 • Hovedoppgaven på natt, er å skape ro, trygghet og hvile.
 • Gå brannrunde
 • Dele ut medisiner
 • Støttesamtale
 • Bistå annen nattevakt ved uro.
 • Arbeide etter tiltaksplaner
 • Dokumentere daglige rapporter på cosdoc
 • Forefallende nattevaktsoppgaver

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning innen helsefag og annen kompetanse kan vurderes i en total vurdering.
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid innen psykiatri, og da særlig i møte med mennesker som gir sterke smerteutrykk. 
 • Fagbrev, Helsefagarbeider. 
 • Ønskelig med videreutdannelse i rus og psykisk helse.
 • Erfaring fra dokumentasjonssystemer.
 • Det er ønskelig at du har førerkort klasse B.
 • Stavanger kommune benytter norsk som arbeidsspråk, og du må beherske norsk skriftlig og muntlig. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere i søknaden at du har et språknivå tilsvarende C1. Dette gjelder ikke søkere som har et skandinavisk morsmål.
 • Vi har fokus på mangfold og oppfordrer derfor menn til å søke.

Personlige egenskaper:

 • Du må ha gode kommunikasjonsevner og relasjonelle ferdigheter, som gjør deg i stand til å samarbeide med kollegaer, beboerne og deres pårørende.
 • Du er lærevillig og veiledningsbar, og har evne til å be om hjelp dersom du har behov for dette.
 • Du viser stor evne til selvregulering og har et bevisst forhold til egen affekt
 • Du forstår at skade skjedd i relasjon repareres i relasjon.
 • Du er trygg, tålmodig og robust, og kan bidra til å skape trygghet for beboere og kollegaer
 • Du har gode analytiske evner og bruker disse aktivt i evaluering og refleksjon
 • Du jobber godt sammen med andre, men er også i stand til selvstendig arbeid når situasjonen krever dette.
 • Du trives med utfordringer og ser løsninger i stedet for problemer
 • Verbale utageringer er påregnelig til tider. God kollegastøtte og gode tiltaksplaner gjør at du likevel kan trives og gjøre en forskjell når du er på jobb.  

Vi tilbyr:

Vi søker nye kollegaer til følgende stillinger:

 • Vikariat 67,25% dag/ aften med arbeid hver 4 helg. Fra pr dags dato, med varighet 3 måneder med mulighet for forlengelse
 • Vikariat 42,25% våken natt med arbeid hver 4 helg. Fra pr dags dato, med varighet 3 måneder med mulighet for forlengelse

 

Vi kan tilby:

 • Et trivelig og sosialt fellesskap.
 • Vi støtter hverandre, er åpne og rause.
 • Her kan du få bruke dine hobbyer, interesser og ferdigheter i samhandling med beboerne.
 • Kurs og fagdager
 • Vi har gode forsikring og pensjonsordninger.
 • Hjem - jobb - hjem ordning.

 

Stillingskode: 

 • 707603 Helsefagarbeider:  363 700 kr - 446 000 etter ansiennitet
 • 701900 Helsefagarbeider m/videreutdanning  386 000 - 467 100 etter ansiennitet