Lyngdal kommune søker virksomhetsleder for servicesenter helse og velferd

Lyngdal kommune

Lyngdal kommune ser nå etter en ny leder for Virksomheten Servicesenter helse og velferd som består av to avdelinger med til sammen 29 ansatte. Vi ser etter deg som er oppfinnsom, har god forståelse av internkontroll, god relasjonskompetanse og gode digitale ferdigheter.

Virksomheten har i dag 2x50 % avdelingsledere og vil fra høsten i tillegg ha ansvar for avdelingsleder på Lyngdal legesenter. Virksomheten er kontaktpunkt for de selvstendig næringsdrivende fysioterapeutene og legene.

Verdiene for arbeidet i Lyngdal kommune: Fornye, forbedre, forenkle og forene skal legges til grunn for arbeidet i denne stillingen. Organiseringen i kommunen legger opp til en satsing på tverrfaglighet og helhetstenkning som krever stor grad av samhandling mellom ulike virksomheter, områder og nivåer i organisasjonen. Den som innehar stillingen, som virksomhetsleder for Servicesenter helse og velferd, må forplikte seg til å ivareta dette.

Stillingen rapporterer direkte til kommunedirektøren og toppledergruppa. Virksomhetslederen skal ivareta og omsette vedtatte strategier til daglig drift.

 

Arbeidsområder

Virksomhetsleder for Institusjon har personal-, fag- og budsjettansvar for sin virksomhet. I tillegg overordnet ansvar for følgende områder:

 • Forvaltning (avlastere, omsorgsstønad og støttekontakter)
 • Bolig
 • Helse og rehabilitering
 • Lyngdal legesenter
 • Sentral rolle i arbeidet med statlig finansiering av omsorgstjenester

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå som er relevant for ansvarsområdet
 • Ledelsesutdanning og/eller ledelseserfaring

Personlige egenskaper

 • Evne til å tenke helhetlig
 • Ser potensiale og nye muligheter i samspill med andre ledere i organisasjonen og på tvers i organisasjonen
 • God faglig innsikt med et perspektiv på forebygging og langsiktighet
 • Forståelse for gevinstrealisering som metode
 • Evne til å lede prosesser som er utviklingsrettede og som ivaretar god medvirkning, involvering og samskaping
 • Skaper motivasjon med å gå foran med begeistring og arbeidsglede
 • Kommuniserer klart både skriftlig og muntlig gjennom å være tydelig, strukturert og synlig. Dialog er en naturlig del av den daglige ledelse
 • Fleksibel og serviceinnstilt
 • God forståelse for politiske prosesser og samhandlingen mellom politikk og administrasjon

Vi kan tilby

 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Utfordrende oppgaver innenfor et spennende fagområde
 • Gode pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Søknadskjema, med veiledning, finner du på www.lyngdal.kommune.no             

For spørsmål om stillingen må man kontakte innbyggertorget på telefon 38 33 40 00 for å bli satt over til fungerende kommunedirektør i utlysningsperioden.