Ledig stilling

Lyngdal kommune

Lyngdal kommune søker støttekontakter og avlastere

Lyngdal kommune har ledige oppdrag for støttekontakter og behov for private avlastningshjem både nord og sør i kommunen.

Støttekontakter jobber direkte med én person, og oppdragene er vanligvis fra 2 til 5 timer per uke. Målet med støttekontakt er å bistå til at mennesker får en meningsfull fritid, basert på deres forutsetninger, ønsker og behov.
De som får tildelt støttekontakt kan være barn, ungdom, voksne eller eldre. De har ulike utfordringer av fysisk, psykisk eller kognitiv art som påvirker deres sosiale deltakelse. Vi ønsker kontakt med personer fra hele kommunen, som er 16 år eller eldre, og som kan tenke seg å jobbe som støttekontakt.

Stillingen krever ingen formell utdanning, men personlige egenskaper vektlegges i stor grad. Sosiale ferdigheter, engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid vil bli vektlagt. Førerkort og tilgang på bil er en fordel. Støttekontakter får en oppdragsavtale på gjeldende kommunale vilkår, og lønnes etter gjeldende tariff som assistent uten ansiennitet. Det kreves politiattest jfr. Helsepersonelloven § 20a og Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Det vil være løpende inntak på stillingene. Man vil ikke motta noe svarbrev på søknaden, men når det er behov for nye støttekontakter vil søkerlisten bli vurdert og aktuelle kandidater blir kontaktet for et intervju/samtale.
Vi ønsker at du forteller litt om seg selv, dine interesser og personlige egenskaper, hvilken gruppe du ønsker å jobbe med (barn, ungdom, voksne, eldre), og hvor i kommunen du helst vil jobbe.

Privat avlastningshjem
Er du en trygg, tålmodig og omsorgsfull voksenperson, som trives i arbeid med barn? Har du rom for å ta imot et barn eller en ungdom i avlastning en helg i måneden, eller noen timer på ukedager?
Fra tid til annen har Lyngdal kommune behov for private avlastningshjem for barn og unge. Avlastning gis til foreldre som har særlig tyngende omsorgsoppgaver og foregår vanligvis hver fjerde helg, eller på timesbasis i ukedager. Barn og unge som er i avlastning har helseutfordringer eller sykdom av fysisk eller psykisk art, eller psykisk utviklingshemming som gjør at foreldre får tildelt avlastning. I alle saker er det viktig at barnets familie og avlastningshjemmet har god kontakt og gjensidig tillit og respekt. Vi vektlegger derfor alltid å sette sammen familier som passer godt sammen.

Avlastere og støttekontakter er organisert under avdeling forvaltning og bolig, som tilhører virksomhet servicesenter helse og velferd.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:
- Tjenestekontoret tlf: 95417171