Lyngdal kommune søker brukerstyrt personlig assistent til vikariat

Lyngdal kommune

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er organisert under avdeling forvaltning og bolig. Denne stillingen er knyttet opp mot et barn, og arbeidstid er morgen, ettermiddag fortrinnsvis midt i uken. Det er arbeidsleder som sammen med den ansatte setter opp turnus og plan for perioden. Antall timer behovet for vikar er 141 timer. Arbeidsperioden gjelder fortrinnsvis for året 2021 men med mulighet for forlengelse.

Ta kontakt med arbeidsleder (se kontaktinfo under) for mer informasjon om stillingen.

Personlige egenskaper:

  • Fleksibel og positiv
  • Engasjert
  • Tillitsfull
  • Trygg, ærlig og stabil
  • Tydelig i sin kommunikasjon
  • Det er ønskelig at søker har erfaring fra liknende arbeid med barn.

Vi kan tilby:

  • En givende og spennende jobb
  • Lønn i hht. gjeldende satser og tariff
  • Søker må inneha sertifikat og disponere egen bil.

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. For denne stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Søknadskjema, med veiledning, finner du på www.lyngdal.kommune.no

Søknadsfrist: 28.09.2021                                    

Nærmere opplysning om stillingen kan du få ved å ta kontakt med arbeidsleder Rakel Larsen 97674161.