Lyngdal kommune søker brukerstyrt personlig assistent til sommervikariat

Lyngdal kommune

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er organisert under avdeling forvaltning og bolig. Denne stillingen er knyttet opp mot et barn, og arbeidstid er morgen, ettermiddag og helg. Stillingsstørrelse er inntil 100 %. Det er arbeidsleder som sammen med den ansatte setter opp turnus og plan for sommeren.  

Ta kontakt med virksomhetsleder eller arbeidsleder (se kontaktinfo under) for mer informasjon om stillingen.

Personlige egenskaper:

  • Fleksibel og positiv
  • Engasjert
  • Tillitsfull
  • Trygg og stabil

Det er ønskelig at søker har erfaring fra liknende arbeid med barn.

Vi kan tilby:

  • En givende og spennende jobb
  • Lønn i hht. gjeldende satser og tariff

Søker må inneha sertifikat og disponere egen bil. 

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. For denne stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Søknadskjema, med veiledning, finner du på www.lyngdal.kommune.no                       

Nærmere opplysning om stillingen kan du få ved å ta kontakt med Virksomhetsleder for servicesenter helse og velferd Irlin Frigstad , tlf. 41468345 og arbeidsleder Rakel Larsen 97674161.