Ledig stilling

Lyngdal kommune

Lyngdal Helsehus har ledige faste sykepleier stillinger på natt

Virksomhet for institusjons- og hjemmetjenester består av 2 institusjoner, Byremo omsorgssenter og Lyngdal Helsehus. Til sammen er det 8 avdelinger med døgndrift i virksomheten. Ved institusjon er langtidsavdelinger, køh, korttid- og rehab.avdeling. I tillegg er det kjøkken og vaskeri ved begge institusjonene. Hjemmetjenester består av praktisk bistand hjemmehjelp, helsetjenester i hjemmet, dagsenter for eldre, sykepleieklinikk og hverdagsrehabilitering.

Vi søker deg som er motivert for å bidra til videreutvikling i daglig oppfølging, og som kan være en bidragsyter til faglig vekst.

HJT/INST: Nattjenesten søker etter

 • Sykepleier 50% fast stilling
 • Sykepleier 36,6% fast stilling
 • Sykepleier 33,8% vikariat fra dd. - 31.08.2023

Ved intern ansettelse kan det bli andre ledige stillinger. Spesifiser i søknaden hvilken stilling du søker på.

Hovedoppgaver

 • Faglig ansvar, pleie og omsorg til mennesker med ulike hjelpebehov
 • Veiledning i forhold til øvrig personale
 • Dokumentasjon i fagprogrammet profil
 • Ansvar for elever/lærlinger

Krav til stillingen

 • For å søke på sykepleierstillingene må du være autorisert sykepleier

Vi ønsker at du har

 • Relevant erfaring
 • Erfaring innen demens

Vi kan tilby

 • Tverrfaglig samarbeid
 • Engasjerte medarbeidere
 • Opplæring, oppfølging og faglig veiledning fra tjenestens eget personale
 • Ansatte begynner med minimum 6 års lønnsansiennitet
 • Nattevakter får 20000,- i tillegg forholdsmessig etter stillingsstørrelse
 • Fra 2023 vil det være årsturnus i avdelingen

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kan jobbe selvstendig og effektivt, både alene og i team
 • Motivert, serviceinnstilt og fleksibel
 • Vilje til å stå på

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. For denne stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Søknadskjema, med veiledning, finner du på www.lyngdal.kommune.no             

Søknadsfrist: 31.1.2022

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

Avdelingsleder HJT/INST Nattjenesten Heidi Sanden Berntsen tlf: 93616362