Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Løsningsansvarlig / forvalter for elektronisk kurve og medikasjon

Hver dag jobber våre dyktige og engasjerte medarbeidere ved Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS) for at våre pasienter skal motta god behandling på sykehuset. Teknologi og IKT er viktige drivere for utviklingen av sykehuset, og vi har derfor valgt å satse på intern IKT-kompetanse. For å styrke vår kompetanse og utvikle vår organisasjon videre, søker vi nå etter en engasjert og løsningsorientert kollega som deler våre verdier og vil bli med på laget og styrke vår organisasjon

Vi skal i gang med implementere ny elektronisk kurve- og medikasjonsløsning og vi ser etter deg som vil være en løsningsansvarlig og en pådriver i dette prosjektet. Kurveløsningen kommer til å være et av det viktigste og mest kritiske systemet på sykehuset som skal sikre at leger og sykepleiere har informasjon om pasientenes vitale data og medikasjon lett tilgjengelig til enhver tid. Vi søker deg som liker å jobbe i skillelinjen mellom IT og klinisk fagmiljø. Vi ønsker en med faglig kompetanse som forstår kliniske arbeidsprosesser og behov. Dette for å kunne utforme krav, delta i planlegging og gjennomføring og deretter forvalting av kurveløsingen hos oss.

Avdeling eHelse og IKT består av dyktige medarbeidere som ivaretar drift og forvaltning av sykehusets IKT- og medisinsk-tekniske løsninger. Etablering av nye løsninger og tjenester i tillegg til daglig drift er sentrale oppgaver for avdelingen for å sikre en problemfri hverdag for våre pasienter og ansatte. Avdelingen er organisert i 4 seksjoner (IKT-service, Forvaltning, Medisinsk Teknisk seksjon samt Teknologi og utvikling). Den stillingen rapporterer til seksjonsleder for Forvaltning. Arbeidsmiljøet vårt er stimulerende og utviklende, og er preget av nysgjerrighet, åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene. Du vil få erfarne og dyktige kollegaer i et miljø preget av engasjement og høy faglighet.

Noen sentrale arbeidsoppgaver:

• Bidra med Innføring av ny kurve og medikasjonsløsing
• Etablere samarbeid med leverandør og ha leverandøroppfølging
• Planlegging og prosjektarbeid
• Lede en ressursgruppe med klinikkressurser
• Være bestiller og forstå kliniske behov og utforme krav
• Lage og oppdatere dokumentasjon og brukerveiledninger
• Testing (repeterende oppgave)
• Gjennomføre mindre systemtilpasninger/konfigurering
• Rådgiver og støttefunksjon for klinikkene og superbrukere
• Utføre 2.- 3.linje support oppgaver
• Fremme og tilrettelegge for tverrfaglig samarbeid i egen avdeling samt grensesnitt mot andre. Som f.eks å etablere superbrukerforum

Erfaring og kompetanse / Kvalifikasjoner:

• Forstå /kjenne til kurveløsning. Kjennskap til Metavision er en fordel.
• Helsefaglig kompetanse og gjerne med kjennskap til legemidler
• Fordel med DIPS /EPJ erfaring
• Helserelatert utdannelse på høyskole – eller universitetsnivå eller relevant erfaring som kompenserer for manglende formell utdanning
• Erfaring fra arbeid som applikasjonsforvalter og/eller systemansvar.
• Erfaring med virksomhetskritiske systemer er ønskelig
• Kjennskap til arbeidsprosesser i sykehus er en fordel
• God teknisk interesse og/eller arbeid med løsningsarkitektur er en fordel

Personlige egenskaper:

• Være en pådriver og god til å koordinere
• God på detaljer
• Initiativrik og primus motor
• Vi ser etter en person som er deltagende, interessert i å lære, og som tør å prøve seg på nye utfordringer
• Liker høyt tempo og et miljø hvor «det skjer mye»

Vi tilbyr:

• Spennende og variert arbeidsdag med interessante faglige utfordringer
• Hyggelige og dyktige kollegaer i et miljø med fokus på å være bruker – og løsningsdrevet
• Gode pensjons- og velferdsordninger
• Mulighet for faglig utvikling
• Konkurransedyktige betingelser, lønn etter avtale
• Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
• Fast stilling 100 %