Detaljer

 • Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  23.11.2020
 • Sted:
  ÅNDALSNES
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  ÅNDALSNES
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3263057
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

LOS-funksjon og sosiallærer/spesialpedagog

Vi har høye ambisjoner på vegne av både oss selv og elevene! Vi ønsker å videreutvikle oss innenfor kvalitet i undervisningen, tilpasset opplæring, spesialundervisning og styrke elvenes skoletilknytning.

Stillingen er todelt:
 50 % sosiallærer som retter seg inn mot ungdom som står i fare for å falle ut av skole og meningsfulle aktiviteter, eller som allerede har falt ut. Målet med prosjektet er å styrke ungdommenes skoletilknytning, trivsel og mestring, og skal gjennom det bidra til å bedre skoleprestasjonene og å øke gjennomføringen i videregående opplæring.
 50 % som spesialpedagog ved Åndalsnes ungdomsskole. Være en støttespiller og pådriver i det spesialpedagogiske arbeidet ved skolen.

 

Arbeidsoppgaver
 Gi ungdom tett og tilrettelagt oppfølging i form av motivasjonsarbeid og veiledning i og utenfor skolen og i overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring
 Være tilgjengelig for ungdommene og tilstede på ungdommenes egne arenaer (skole, hjem og fritid)
 Følge opp elever med spesielle behov.
 Delta aktivt inn på hvert trinn med fokus på det spesialpedagogiske arbeidet.
 Medlem skolens ressursteam.
 Bidra med kompetansehevende tiltak i personalet innenfor spesialundervisning.
 Kontakt med eksterne samarbeidspartnere (PPT, barnevern, BUP etc.).
 Delta/lede faglige møter, samarbeidsmøter og ansvarsgruppemøter.
 Bidra med inntak av elever til 8. trinn.

 

Kvalifikasjoner
 Pedagog med fordypning i spesialpedagogikk.
 Erfaring fra spesial- og sosialpedagogikk arbeid i skolen.
 Erfaring fra samarbeid med skolens samarbeidsinstanser.
 Gode digitale ferdigheter.
 Svært gode norskferdigheter, muntlig og skriftlig.
 Kjennskap til saksbehandlingsrutiner ved spesialundervisningsbehov.
 Du har gode kommunikasjonsferdigheter og evner å bygge gode relasjoner til elever, foresatte og kolleger.
 Du er en trygg og varm voksenperson.
 Du er samarbeidsvillig, fleksibel og løsningsorientert.
 Du er tydelig, strukturert, analytisk, systematisk og målrettet.
 Du er initiativrik, har høy gjennomføringsevne, stor arbeidskapasitet og bidrar til fellesskapet.
 Du har evne til å motivere andre og bidrar til at andre rundt deg lykkes.
 Du er en god rollemodell.
 Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
 En spennende jobb i et fagmiljø med høy kompetanse.

 

Ansettelse
Tilsetting i alle stilingene skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Ansettelse skjer ellers i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig og kan gi flyttegodtgjørelse etter regulativ. 


Søknad sendes: 
Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadsskjema vil bli tatt i betraktning ved tilsetting. På grunn av at vi har tatt i bruk nytt program for søknader/rekruttering i mars 2020 er verken nåværende eller tidligere ansatte registrert som brukere. Interesserte må derfor opprette ny bruker for å få søkt.
 

Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registerer/oppdaterer din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Du trenger ikke legge ved attester og vitnemål til elektronisk søknad, men vi ber om at disse taes med på evt intervju. 

Lønn-/personaldrift kan kontaktes for rettledning vedr elektronisk søknad, henvendelse pr mail lonn@rauma.kommune.no. Vi kan ikke tildele eller endre på passord, men for øvrige spørsmål er vi behjelpelig med det vi kan. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Søkere som ønsker unntatt offentlighet på søkerliste eller krever fortrinnsrett må begrunne dette i søknaden.  

Ved ansettelse i stillinger innen skole kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges ved tilsetting. Politiattest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

 

Kontaktpersoner

Aina Øyen Henden, Skolesjef, tlf: 48239743, mobil: 48891938, aina.henden@rauma.kommune.no
Bjørn Nord, Rektor Åndalsnes ungdomsskole, tlf: 92608326, bjorn.nord@rauma.kommune.no