Ledig stilling

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Logoped/fysioterapeut

TAKO-senteret er en del av Nasjonal Kompetansetjeneste for Sjeldne Diagnoser og har et nasjonalt ansvar for å bygge og spre kompetanse om oral helse ved sjeldne diagnoser. Vi har også en sykehustannklinikk som behandler pasienter med ulike medisinske og psykiske problemstillinger.

TAKO-senteret har en tverrfaglig tilnærming til oral helse og har ansatt ulike tannlegespesialister, allmenntannleger, tannpleiere, tannhelsesekretær, logopeder og fysioterapeut i tillegg til kommunikasjonsmedarbeider og merkantil personell. Les mer om TAKO-senteret her www.tako.no.

Vi nå ledig stilling for:

 • Logoped eller fysioterapeut med interesse for oralmotoriske problemstillinger. Fast stilling, 50%.

Hovedoppgavene i denne stillingen vil være informasjonsspredning gjennom digitale kanaler og undervisning, samt kvalitetsarbeid med å systematisere kunnskap innen oralmotorikkfeltet. Det vil også være klinisk arbeid med undersøkelse og behandlingsplanlegging for råd og veiledning til pasient, foreldre og lokalt hjelpeapparat. Konsultasjoner på TAKO-senteret foregår vanligvis tverrfaglig sammen med tannlege eller tannpleier.

Arbeidsoppgavene forutsetter evne til å ta initiativ, jobbe selvstendig og være en aktiv bidragsyter i team og nettverk. Sjeldenfeltet er i endring og TAKO-senterets mandat kan derfor endres over tid, noe som kan påvirke våre arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring med oppbygging og formidling av kunnskap, gjerne formell forskningskompetanse.
 • Klinisk erfaring med vurdering av oralmotoriske funksjoner relatert til spising, tale og sikling hos barn med funksjonsnedsettelser
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne, på norsk og engelsk
 • Erfaring med datautstyr og tekniske hjelpemidler er en forutsetning

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjon- og koordineringsevner
 • God i lagarbeid og samhandling
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Evne og vilje til å jobbe tverrfaglig og i team
 • Interesse og engasjement for våre pasientgrupper

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Faglig utvikling
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
 • God pensjonsordning i KLP
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger

Ved spørsmål om stillingen kan du kontakte avdelingsleder Hilde Nordgarden (47014647) eller logoped Pamela Åsten (90806487).