Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Logoped

Offentlig forvaltning

Vi skal styrke vår logopedtjeneste og har opprettet ny stilling i 100 %.

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering utreder og behandler pasienter både inneliggende og poliklinisk i Moss og på Kalnes. Avdelingen er under utvikling med økt aktivitet og har mange engasjerte medarbeidere med spisskompetanse. Det legges vekt på tverrfaglig samarbeid og helhetlig vurdering.

Stillingen er tilknyttet avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering på Kalnes. Vi består av fysioterapeuter, ergoterapeuter, logoped og sosionom.

Hovedoppgaven som logoped vil være behandling av voksne pasienter med svelg, språk og talevansker.
 

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent utdanning som logoped
 • Klinisk erfaring er ønskelig
 • Interesse for eller erfaring med endoskopisk vurdering av dysfagi ( FEES )
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig er avgjørende for god pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, må minimum ha norsktest tilsvarende B2 nivå. Dokumentasjon vedlegges søknaden

Personlige egenskaper:

 • Ha gode samarbeidsevner, samt jobbe selvstendig og i team
 • Trives i et aktivt og travelt miljø
 • Ha god arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Bidra positivt til avdelingens arbeidsmiljø
 • Være fleksibel
 • Jobbe kunnskapsbasert 
 • Ha god muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med hyggelige, engasjerte og faglig dyktige kollegaer
 • En spennende og variert jobb med et fagmiljø i utvikling
 • En stilling med stor grad av selvstendighet og ansvar
 • Samarbeid i et godt tverrfaglig miljø
 • Fleksitid
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.