• Bedrift
  Hå kommune
 • Søknadsfrist
  25.10.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  4360, VARHAUG

  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5379100
 • Se her for andre jobber fra Hå kommune
 • Oppdatert 13.10.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Hå kommune

Logoped

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig ei fast 100 % stilling og ønskjer å tilsette ein logoped med mastergrad. Logopeden skal primært utgreia og arbeida med barn og vaksne som har kommunikasjonsvanskar, stemmevanskar, språk og talevanskar eller svelgvanskar. Anna relevant utdanning kan verta vurdert. Andre oppgåver kan bli lagt til stillingen ved behov.

PPT driv aktivt utadretta arbeid i barnehagar, skular og for vaksne. Fagmiljøet ved PPT er godt. PPT har 14,7 stillingar fordelt på 16 personar. Vi held til i naturskjønne omgjevnadar i gode lokaler på Vigre.

Vi søkjer ein person som:
• Kan arbeida individretta og systemretta innan logopedi.
• Er samarbeidsorientert og som kan vera ein bidragsytar i kompetanseheving.
• Har erfaring med logopedisk arbeid, men nyutdanna oppmodas til å søkje.
• Har god formidlingsevne på norsk, både munnleg og skriftleg.
• Erfaring frå skule, barnehage eller PPT er ein fordel.
• Søkjarar må disponera bil. Køyregodtgjersle etter off.regulativ.
• Personlege eigenskaper vil verta vektlagde.

Attestar og vitnemål
Vi ber om at du lastar opp attestar og vitnemål, i PDF-format, saman med søknaden din. Utenlandske vitnemål må vera NOKUT-godkjende (hkdir.no) og utenlandske attestar oversatte til eit skandinavisk språk eller engelsk.

Politiattest
Gyldig politiattest nyare enn tre månader må leverast før tilsetjing.

Tilsetjingsvilkår
Tilsetjinga skjer på dei vilkår og med dei plikter som framgår av utlysninga, og dei til einkvar tid gjeldande lovar, regler og tariffavtalar. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordningar med ulykkesforsikring i fritida. Kommunen har ei prøvetid på 6 månader og regler for flyttegodtgjersle.

 

 • Bedrift
  Hå kommune
 • Søknadsfrist
  25.10.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  4360, VARHAUG

  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5379100
 • Se her for andre jobber fra Hå kommune
 • Oppdatert 13.10.2023