Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Logistikkoordinator i Varemottaket, Sterilsentralen

Offentlig forvaltning

Sykehuset i Vestfold ser nå etter en Logistikkoordinator i Varemottaket i Sterilsentralen. Sterilsentralen er en seksjon i Kirurgisk klinikk, Kirurgisk sykepleieavdeling. Seksjonens hovedoppgaver er å forsyne ulike seksjoner på sykehuset med sterile flergangs kirurgiske instrumenter og engangs sterile produkter. Sterilsentralens mål er høy leveringsdyktighet og kvalitet i alle deler av arbeidsprosessene. Seksjonen er ISO sertifisert og oppfyller krav til systemer for kvalitetsstyring satt i standard NS- EN ISO 9001:2015.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge for en god flyt i forsyningskjeden, og samt optimalisere og vedlikeholde lagerlokasjonene
 • Koordinere daglige rutiner, følge opp mail, avvik, forbedringsarbeid, fokusområder og møter
 • Være kontaktpunkt og fagressurs for kollegaer, seksjonsleder, kunder og andre samarbeidspartnere, og bidra til god informasjonsflyt
 • Sørge for at alle oppgaver innen lagerforvaltning, revidering og vedlikehold blir utført ihht prosedyrer
 • Sørge for gode arbeidsrutiner blant de ansatte, og implementere nye rutiner, rapportering og prosedyrer
 • Bistå seksjonsleder i gjennomføringen av fremdriftsplaner, fora og møter der lager og forsyning er tema
 • Beherske, arbeide og delta i alle de praktiske oppgavene i Varemottak og resten av forsyningskjeden i grønn sone, herunder oppgaver knyttet til bestilling, mottak, utpakking, plukking og påfyll og scanning av varer
 • Ha ansvar for opplæring av nyansatte
 • Koordinator har ikke personal- og økonomiansvar, men har delegert en faglig og praktisk koordineringsrolle

Kvalifikasjoner:

 • Vi ønsker deg som har ferdigstilt eller påbegynt høyere utdanning, gjerne innen noe som kan relatere seg til fag (logistikk) og kjernevirksomhet (helse)
 • Det er ønskelig med erfaring fra tilsvarende arbeid i forhold til koordinering av oppgaver og/eller prosjekter og praktisk arbeidsledelse av andre
 • Det kreves god systemforståelse og gode kunnskaper innen Outlook, Microsoft Office, særlig Excel og Windows
 • Du har inngående interesse og kompetanse på IT, og du setter deg lett inn i ny programvare og ERP-systemer
 • Det er ønskelig med erfaring i å finne frem grunnlag og nøkkeltall for rapportering
 • Vi søker deg som kjenner deg igjen i arbeidsoppgavene nevnt over, og at du er ivrig etter å sette i gang med disse
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk både muntlig og skriftlig
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Personlige egenskaper:

 • Du er positiv og endringsmotivert
 • Du er systematisk, nøyaktig og strukturert
 • Du er serviceinnstilt og har gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • Du evner å sette deg raskt inn i komplekse utfordringer og tilegner deg raskt ny kunnskap
 • Du trives med et høyt arbeidstempo, og liker å ta ansvar
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Personlig og faglig utvikling med spennende, varierte og utfordrende oppgaver
 •  Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.