• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  20.06.2021
 • Sted:
  BARDUFOSS
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  BARDUFOSS
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3907728
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Logistikkoffiser/ S-4

Forsvaret

Militærpolitikompaniet (MPKp) er en ledelses- og kampstøtteavdeling til Brigade Nord, med tjenestested i Bardufoss og Rena. Avdelingen består av: Kompanistab, 4 MP-samvirke tropper og hundetropp (K9). 

Avdelingen har spesialiserte ferdigheter innenfor politifaget, fangehåndtering, mobilitetsstøtte og styrkebeskyttelse. MPKp er organisert, trent og utrustet for å samvirke i hele spekteret av militære operasjoner, i den hensikt å beskytte styrker og fremme lov og orden (MPKp Mantra).

Arbeidsoppgaver:

Som avdelingens logistikkoffiser/S-4 vil du ha ansvar for å planlegge, koordinere og gjennomføre logistikk- og materiellforvaltningen i avdelingen.

Du vil være sjef MPKp sin faglige rådgiver og har ansvaret for å lede egen seksjon. I tillegg vil du være avdelingen sin kryptosikkerhetsleder og ha ansvaret for materiellsikkerheten i avdelingen.

Typisk arbeidsoppgaver som skal utføres:

 • På vegne av sjef MPKp ivareta forsvarlig forvaltning av alt materiellet til MPKp i henhold til gjeldene lover, direktiver og bestemmelser.
 • Planlegge og gjennomføre oppdrag innenfor logistikk og etterforsyning.
 • Delta i planarbeid, saksutredninger og utøve beslutningsstøtte til sjef MPKp.
 • Ivareta virksomhetens driftsanskaffelser, etterforsyning, lagring, distribusjon, bruk, vedlikehold og utfasing av materiell.
 • Føre materiell- og kryptoregnskap.
 • Sikre at bestemmelser innenfor kryptotjenesten blir fulgt, herunder opplæring av eget personell som arbeider med kryptomateriell.

Kvalifikasjoner:

MÅ krav:

 • Fullført og bestått en av Forsvarets krigsskoler, eventuelt fullført og bestått en sivil bachelor og bestått Forsvarets kvalifiseringskurs for offiserer.
 • Kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/NATO SECRET
 • Tilfredsstille kravene til medisinsk skikkethet.
 • Tilfredsstille kravene til fysisk skikkethet (karakter 4 for løping og styrke)

 

Ønskelig krav:

 • Fullført troppssjeftjeneste 
 • Førerkort klasse B
 • Deltatt i internasjonale operasjoner/internasjonal innsats
 • Stabstjeneste
 • Kjennskap til SAP

 

Norsk statsborgerskap
Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for 

Personlige egenskaper:

For å løse arbeidsoppgavene og trives i jobben, ønsker vi at du setter integritet høyt.

Videre må du identifisere deg med Forsvarets kjerneverdier RESPEKT, ANSVAR og MOT.

Du må like å arbeide i team, samtidig som du kan utføre jobben din selvstendig. Du bør være lærevillig og åpen for nye løsninger til å utføre arbeidsprosessene mer effektivt. 

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • En fleksibel arbeidsdag og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ, LR 37 /ALT 19-21, stillingskode 1519 KAPTEIN, lønnstrinn 58 - 60, pt. kr 516 400 - 535 200, avhengig av kvalifikasjoner.
 • Av dette trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med midlertidig tilsetting for inntil 1 år tiltredelsesdato (01.08.2021).  
 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  20.06.2021
 • Sted:
  BARDUFOSS
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  BARDUFOSS
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3907728
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret