Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ferievikar/tilkallingsvikar - logistikkmedarbeider

Offentlig forvaltning

Vi søker to logistikkmedarbeidere som ferievikar både sommer 2024 og 2025 og tilkalling ved behov høsten 2024 og vinter/vår 2025. Ønskelig at vikaren kan jobbe to sesonger/sommere. Ansettelser skjer fortløpende.

Enheten Logistikk i Kristiansand har 9 årsverk fordelt på 9 faste og 2 vikarer og har ansvar for vareforsyning internt på sykehuset samt pakking av varer til legekontor og hjemmepasienter. Vi forsikrer at helsepersonell har de forbruksvarene de trenger og passer på at varer fra inngåtte avtaler blir fulgt.

Vi ber alle kandidater vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

For eventuelt fremtidig fagbrev i logistikk så er det nyttig å ha truckfører T1, T2 og T4. I praksis er det nyttig for oss om kandidaten har T1 ettersom vi bare har en elektrisk ledestabler. 

Krav:

 • God kunnskap om og erfaring med bruk av data.
 • Må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig.

Fordel:

 • Erfaring med lager og logistikkarbeid er nyttig.
 • God kunnskap om medisinske forbruksvarer er en fordel.
 • B sertifikat for bil.

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig.
 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon.
 • Nøyaktig og strukturert.
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling