Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

LIS-lege søkes til Søndre Oslo DPS 

Offentlig forvaltning

Søndre Oslo DPS er ett av to distriktspsykiatriske sentre ved Oslo universitetssykehus HF ved Klinikk psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand med tilsammen over 140 000 innbyggere. Avdelingen har tverrfaglig sammensatt fagmiljø og ca. 140 faste stillinger. DPSet har følgende seksjoner: Døgnseksjon, seksjon for rus og psykose og allmenpsykiatrisk seksjon. Allmenpsykiatrisk seksjon har noen spesialfunksjoner slik som DBT-behandling, 4-dagers behandling for angstlidelser B4DT og satsing på traumebehandling med innføring av behandlingsmetodene EMDR og CT-PTSD. Avdelingen har fordypningsområde i transkulturell psykiatri for LIS-leger. Søndre Oslo DPS er samlokalisert med Barne- og ungdomspsykiatri og Ruspoliklinikk i moderne lokaler på Mortensrud. Allmenpsykiatrisk seksjon består av tre allmenpsykiatriske poliklinikker (Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand), Gruppepoliklinikken og Ambulant akuttenhet.

Det er ledig vikariat for LIS-lege, med ett års varighet fra 01.10.23, med mulighet for forlengelse. Vi ønsker oss en LIS-lege som vil være med å prege fremtidens DPS-tilbud i storbyen. LIS-vikariatet er tilknyttet Allmenpsykiatrisk poliklinikk Østensjø. Poliklinikken har følgende faglige sammensetning: psykiatere, lis-leger, psykologspesialister, psykologer, psykiatrisk sykepleier og klinisk sosionom. Virksomheten drives med utgangspunkt i tverrfaglig sammensatte team. Vi mottar i hovedsak pasienter til utredning og behandling fra 18 til 65 år med et bredt spekter av problemstillinger. De fleste henvisninger kommer fra fastlege. Vi benytter DIPS journalsystem.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege samt godkjent LIS 1/turnustjeneste
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Relevant klinisk erfaring innen psykisk helsevern   
 • Kunnskap om EPJ og andre fagsystemer 
 • Erfaring med korttidsterapi

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Evnen til å arbeide målrettet med arbeidsoppgaver
 • Må trives i et aktivt og og travelt miljø
 • Trives med å jobbe i tverrfaglig team  
 • Like varierte utfordringer

Vi tilbyr:

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig utvikling
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Fleksibel arbeidstid
 • Godt arbeidsmiljø
 • Mulighet for forlengelse