Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

LIS i radiologi - faste stillinger ved Bærum og Ringerike sykehus

Offentlig forvaltning

Ved Seksjon BILDE Bærum-Ringerike har vi fokus på god faglig kvalitet, pasientsikkerhet og trivelig kollegialt miljø. Nå har vi faste LIS- stillinger ledig og søker  engasjerte, flinke og trivelige LIS med på laget!


Det blir ledig to faste LIS-stillinger, én med arbeidssted på Bærum sykehus og en med arbeidssted hovedsaklig på Ringerike sykehus. Ved intern ansettelse vil det kunne bli ledige vikariater. Ønsket oppstart 01.01.23, men tidligere eller senere oppstart kan diskuteres.

Seksjon BILDE Bærum-Ringerike utfører et bredt spekter av undersøkelser innenfor alle modaliteter. Radiologene har et tett og godt samarbeid med de kliniske avdelingene. Både Bærum og Ringerike sykehus er lokalsykehus med akuttfunksjon. Begge sykehusene har indremedisinsk og kirurgisk avdeling, ortopedisk avdeling og avdeling for gynekologi og fødselshjelp, samt barnepoliklinikk. Bærum sykehus har også en egen forskningsavdeling. 
Seksjon BILDE Bærum har 11 LIS, mens det på Ringerike for tiden er én LIS (ønskes nå økt til to). Det er etablert felles 12-delt vaktordning for LIS på Bærum og Ringerike med tilstedeværelse på Bærum sykehus. På Bærum er det per nå 13 vaktgående overleger, mens det på Ringerike er syv fast ansatte overleger. Legegruppene ved Bærum og Ringerike inngår i samme seksjon, med felles legeleder, samt egen leder for LIS-gruppen. Om ønskelig er det mulighet for delt arbeidssted mellom Bærum og Ringerike. Ordningen med delt arbeidssted og reisehyppighet avtales eventuelt med nærmeste leder. Ber om at det oppgis i søknaden om man søker på fast stilling på Bærum, Ringerike eller begge.

Seksjonen oppfyller de fleste gruppe 3a-kravene i spesialiteten radiologi (minimum 3,5 års tjeneste). Gruppe 3b-tjeneste tilbys enten ved Drammen sykehus, Ahus eller i OUS og avtales ved tilsetting.  Ved gruppe 3b-tjeneste utenfor Vestre viken HF må kortvarig rotasjon til radiologisk seksjon Drammen/BDS påregnes for å oppfylle krav i pediatrisk radiologi og mammaradiologi. 
Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet med spesifisert sted og tid for tjeneste inngås ved ansettelse, og vil være en del av arbeidsavtalen.
Avdeling for bildediagnostikk i Vestre Viken er en tverrgående avdeling, bestående av radiologisk seksjon ved sykehusene i Bærum, Drammen, Ringerike og Kongsberg, i tillegg til brystdiagnostisk senter og nukleærmedisinsk seksjon, som er lokalisert i Drammen.
Vi bruker Carestream RIS/PACS og e-talegjenkjenning. 

Vi er opptatt av trivsel og godt kollegialt samarbeid, faglig utveksling og utvikling. 
Er du den vi er på jakt etter?   

Kvalifikasjoner:

 • Tidligere erfaring i radiologi er en fordel, men ingen nødvendighet
 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Godkjent turnustjeneste/LIS1-tjeneste 
 • God formidlingsevne på norsk, både skriftlig og muntlig. Søkere med utenlandsk bakgrunn må minimum ha bestått "Bergenstesten" eller tilsvarende

Personlige egenskaper:

 • Engasjement og ønske om faglig utvikling
 • Evne til selvstendig arbeid, men med ydmykhet for faget og andre kolleger 
 • Gode samarbeidsevner og ønske om å bidra positivt i et arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Variert diagnostisk arbeid og rikelig spennende patologi
 • Opplæring innen alle modaliteter
 • Gode faglige diskusjoner og trivelig kollegium 
 • Lønn og ansettelse i henhold til enhver tids gjeldende overenskomst.  
 • Tilbud om medlemskap i Velferdsforening med ferieboliger og rabatterte billetter på diverse kulturtilbud.