Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

LIS Akutt- og mottaksmedisin

Offentlig forvaltning

Avdeling for ortopedi og akuttmottak, seksjon for akutt og mottaksmedisin søker en engasjert lege med interesse for akuttmedisin til 1-års vikariat som LIS AMM.

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 

Om oss:

Vestre Viken er utdanningsinstitusjon for Akutt- og Mottaksmedisin, hvor Drammen Sykehus kan tilby komplett utdanning i AMM. 
Akuttmottaket har ca 35 000 pasientkontakter i året. Som et ledd i spesialistutdanningen inngår det rotasjon eller hospitering til andre avdelinger eller lokasjoner i Vestre Viken. Individuell plan for utdanning utarbeides sammen med veileder ved oppstart.  

Vi er nå godt i gang med å utforme den nye spesialiteten som skal styrke landets akuttmottak. Vi ønsker gode kolleger med oss på laget. Vi jobber systematisk og kontinuerlig med sikre, gode behandlingsforløp og god pasientflyt. Samtidig er vi svært engasjert i utforming av fremtidens akuttmottak. Vi har som mål å bli et av Norges beste akuttmottak, og ønsker å være ledende i å tilby en bred og god utdanning for AMM.

Ønsket oppstart: så snart som mulig.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

Vi trenger deg som:

 • Har gyldig norsk autorisasjon som lege  samt gjennomført, og godkjent LIS-1/turnus om man ikke omfattes av
  unntaksbestemmelsene
 • Kan gjøre deg forstått på norsk eller annet skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige ferdigheter er nødvendig
 • Du må ha erfaring fra akuttmottak
 • Lokal kjennskap er en fordel

  Personlige egenskaper:

  Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

  Vi ser etter deg som:

  • Har gode kommunikasjonsevner med pasienter, pårørende, og andre ansatte
  • Har god evne til refleksjon over egen praksis  
  • Har god evne til å gi, og motta tilbakemeldinger 
  • Har god motivasjon og interesser for fagfeltet akutt- og mottaksmedisin 
  • Har forskningsinteresse
  • Evner å ta ansvar for egen spesialistutdanning (jf. forskrift om spesialistutdanning)      

  Vi tilbyr:

  • Komplett utdanning i AMM
  • Et fremtidsrettet og dynamisk arbeidsmiljø
  • Godt og trygt arbeidsmiljø 
  • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
  • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
  • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
  • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
  • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

  Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035