Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

LIS 2/3 – barnesykdommer

Offentlig forvaltning

Vil du jobbe ved Barne- og ungdomsklinikken der du får ta del i et sterkt utviklende fagmiljø med viktige samfunnsoppdrag?

Vi har ledig 100% vikariat som LIS 2/3 ved avdeling for barne- og ungdomsmedisin (ABUM) oppstart etter avtale i ett år. 

Sykehuset Telemark (STHF) er et lokalsykehus i Helse Sør-Øst.  Vi i Avdeling for barn- og ungdomsmedisin (ABUM) er lokal funksjon for behandling og pleie for barn og unge i aldersgruppen 0-15/18 år i Telemark. ABUM består av nyfødt intensiv, barne- og ungdomsmedisin (barneavdelingen), barnepoliklinikk inkl. dagavdeling. Legene er organisert i egen seksjon som dekker alle seksjonene i ABUM.
Vi har ca. 1500 innleggelser, 274 dagbehandlinger og 7200 polikliniske konsultasjoner i året. I tillegg kommer akutte henvendelser på sengepost som i 2023 var 1200.

 • Nyfødt intensiv har 12 sengeplasser og  tar imot nyfødte fra gestasjonsalder 28 uker og fødselsvekt 1000 gram. Planlagte forløsninger under 28 ukers gestasjonsalder er sentralisert.
 • Barneavdelingen har 12 sengeplasser med et bredt pediatrisk sykdomsspekter. Sengeposten har pleieansvar for 2 kirurgiske senger og det er nært samarbeid med respektive enheter. Vi har egen akuttfunksjon i sengeposten.
 • Barnepoliklinikken og dagavdelingen, tar imot barn som har vært innlagt ved barneavdelingen, nyfødt intensiv eller henvist til poliklinisk oppfølgning i spesialisthelsetjenesten. Dagavdelingen gir tilbud om dagbehandling og pleie ved enklere inngrep og undersøkelser. Vi samarbeider tett med Oslo Universitetssykehus ved problemstillinger med behov for mer høyspesialisert behandling.
 • STHF har ca. 1500 fødsler i året og overlege/LIS samarbeider tett med føde/barsel.

Klinikken har forskningskompetanse og deltar i nyopprettet forskningsgruppe på STHF.

Høres det givende ut å jobbe med et inspirerende samfunnsoppdrag? Da tror jeg at du vil trives som LIS hos oss. Vi ønsker deg som har et brennende engasjement for barn og unge.

Ved ansettelse må politiattest leveres i henhold til Helsepersonelloven §20a første ledd, jf. politiregisterloven §39 første ledd.
Alle søkere må benytte Webcruiter. Attester og vitnemål må lastes opp som vedlegg i PDF format og legges ved søknaden. Opplysningene i CV- og rekrutterings databasen oppbevares i henhold til EUs personvern forordning/GDPR (EU 2016/679).

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av rekrutteringsbyråer.

Ved interne rokeringer kan andre vikariater bli ledige.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS 1- tjeneste, men turnusventende kan søke
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Gode IKT-kunnskaper
 • Det er fordel at du har god systemforståelse og kjennskap til DIPS og Metavision.

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Engasjert og selvstendig
 • Faglig engasjement
 • Trives med å jobbe i tverrfaglig team
 • Forbedringsarbeid motiverer deg
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Spennende fagmiljø i utvikling
 • Gode veiledere
 • Opplæring 4 uker
 • Fadderordning
 • Supervisjon av overlege
 • Varierte arbeidsoppgaver – får erfaring med barn 0-18 år, premature barn og friske nyfødte.
 • Vaktordningen er p.t. 8-delt. Overleger går bakvakt.
 • Regelmessig ferdighetstrening
 • Faste medisinsk tekniske dager hvert halvår
 • Faste månedlige LIS møter med seksjonsleder
 • God plan for internundervisning, tilrettelegging for LIS kurs x1 pr halvår.
 • Faglig engasjerte og dyktige kollegaer
 • Godt arbeidsmiljø, sosiale og trivelige kollegaer
 • Mulighet for å leie sykehusleilighet
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP

Vi tilbyr i nærområdet:
Grenland består av fire kommuner Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble. Her er det et mangfold av muligheter som kultur og underholdning, moderne aktivitets- og idrettsanlegg og flotte naturperler i form av sjø og fjell. Boligprisene er lave sammenlignet med andre fylker. For mer informasjon om Grenland www.vitittelemark.no