Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

LIS 2/3 100 %, valgfri hovedspesialitet med signeringsbonus 

Offentlig forvaltning

Medisinsk avdeling på Lillehammer er en generell medisinsk avdeling med grenspesialister innen kardiologi, lungesykdommer, nefrologi, hematologi, infeksjonssykdommer, gastroenterologi og akutt- og mottaksmedisin. Det er 23 overlegestillinger ved avdelingen, 14 LIS2/3 og 10 LIS1. Sykehuset er akuttsykehus for ca. 90.000 mennesker innen kirurgi og indremedisin, og har ellers både egen barneavdeling, kvinneklinikk og nevrologisk avdeling. 

 

Medisinsk avdeling Lillehammer har følgende stillinger ledig

LIS2 - fast 100% x 3, vikariat 100 % x 3 

 

Kvalifikasjoner:

 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege
 • Søker til LIS2 må ha gjennomført 18 måneders turnustjeneste eller tilsvarende (LIS 1 utdanning).
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

 • Gode evner til samarbeid og selvstendig jobbing
 • Faglig interesse og engasjement for spesialiteten
 • Strukturert, ansvarsbevisst og fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr:

 • Signeringsbonus ved oppstart og trinnvis ansiennitetsbonus 
 • En trivelig avdeling med høyt tempo, hyggelige kollegaer og meget kompetente fagpersoner.
 • Et ypperlig sted for yngre kollegaer til å bygge seg en bred og solid indremedisinsk erfaring.
 • LIS3- utdannelse i indremedisin, akutt- og mottaksmedisin, nefrologi, kardiologi, gastroenterologi, infeksjonsmedisin, hematologi (ikke geriatri og endokrinologi). 
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe overgangsbolig.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.