Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Lillehammer videregående skole avd. Sør - 100 % fast undervisningsstilling i engelsk

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Lillehammer videregående skole avd. Sør har ledig inntil 100% undervisningsstilling i engelsk fra 1. august 2024

 

Vi søker deg som

 • setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum
 • klarer å skape gode relasjoner
 • har undervisningserfaring
 • har erfaring med bruk av informasjonsteknologi som pedagogisk verktøy, og tar det i bruk i undervisningen
 • samarbeider godt med andre, og ser betydningen av et profesonsfellesskap
 • er strukturert og ryddig i arbeid og kommunikasjon

Vi tilbyr

 • et aktivt og godt skolemiljø
 • et nettverk av gode og engasjerte kollegaer
 • et spennende fagmiljø som ser nytten av profesjonsfellesskap
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling som faglærer i engelsk. Det er også ønskelig med undervisningskompetanse i andre relevante fag som for eksempel norsk
 • det er ønskelig med erfaring fra undervisning for elever med kort botid i Norge, og fortrinnsvis ha erfaring med undervisning av elever i overgangstilbud i videregående skole
 • tiltredelse 1. august 2024

Arbeidsoppgaver

 • du får ansvar for undervisning og oppfølging av elever i samarbeid med andre faglærere, og skolens ledelse, samt bidra til pedagogisk og faglig utvikling

Ønskede kvalifikasjoner

 • undervisningskompetanse i engelsk
 • ønskelig med undervisningskompetanse i flere relevante fag, blant annet norsk
 • digital kompetanse er en forutsetning
 • personlig egenhet vil bli vektlagt
 • ønskelig med kjennskap til arbeidet med nye modulbaserte læreplaner for Forberedende opplæring for voksne, jfr § 18-2 i ny Opplæringslov

 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.