Lillehammer videregående skole, avd Nord - Avdelingsleder fellesfag og spesialundervisning

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Lillehammer videregående skole, avd. Nord har ledig 100% fast stilling som avdelingsleder fellesfag og spesialundervisning fra 1. juni 2022.

Vi søker deg som

 • har kvalifikasjoner og erfaring innen skoleledelse
 • liker å være en sentral brikke i å skape et godt, inkluderende og trygt læringsmiljø for skolens ungdommer
 • ser det positive i å jobbe i et levende og sammensatt elevmiljø
 • som har interesse, egenskaper og vilje til å lede andre

Vi tilbyr

 • et inkluderende og raust arbeids- og skolemiljø
 • arbeid i et aktivt miljø med flotte ungdommer og kollegaer
 • en spennende og variert arbeidsdag
 • å bli en del av et stort ledernettverk i nye Innlandet
 • grunnverdiene i Innlandet fylkeskommune - tillit, åpenhet og raushet ligger til grunn for skolens arbeid
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100% fast stilling som avdelingsleder
 • en del av skolens lederteam
 • vil være delaktig i alle prosesser som angår skolen som helhet og avdelingen spesielt
 • vil også bli tillagt noe undervisning

Arbeidsoppgaver

 • vil ha det pedagogiske, det faglige og det adminstrative ansvaret for avdelingen
 • personalansvar for lærere på avdelingen

Kvalifikasjoner

 • kompetanse til å undervise på videregående skole er et krav til stillingen
 • erfaring fra skoleledelse og utdanning innen skoleledelse er ønskelig
 • gode digitale ferdigheter både i forhold til administrative og pedagogiske oppgaver er helt nødvendig
 • leder med utviklingsarbeid og med stor gjennomføringskraft er ønskelig

Egenskaper

 • være positiv i møte med mennesker
 • som ser muligheer og vil påvirke
 • like å jobbe i en hektisk hverdag i et godt og sammensatt miljø
 • være strukturert, samarbeidsorientert og fleksibel

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.