Detaljer


Lillehammer videregående skole, avd Sør - Helserådgiver

Beskrivelse

Lillehammer videregående skole, avd Sør har ledig 80% fast stilling som helserådgiver fra 15. desember 2020.

Vi søker deg som

 • kan jobbe helsefremmende og forebyggende
 • er ansvarsbevisst og har evnen til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet
 • er endringsvillig og utviklingsorientert
 • har gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • et inkluderende og raust arbeids- og skolemiljø
 • arbeid i et aktivt miljø med flotte ungdommer og kollegaer
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 80 % fast stilling som helserådgiver ledig fra 14.12.2020

Arbeidsoppgaver

 • bidra til helsefremmende og forebyggende arbeid på skolen, både individuelt og klassevis
 • være en samtalepartner for elevene innen helserelaterte spørsmål
 • veilede ungdom
 • jobbe med skader

Kvalifikasjoner

 • vi søker deg som er utdannet helsesykepleier
 • erfaring fra arbeid som helsesykepleier er en fordel

Egenskaper

 • er positiv i møte med ungdommene
 • ser verdien av forebyggende arbeid
 • er serviceorientert og fleksibel

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.