Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Liker du sammensatte utfordringer med rus, somatikk og psykiatri?

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus visjon er: «Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling». Sykehuset skal være en arena hvor både pasienter og ansatte opplever kvalitet, trygghet og respekt. Vi ønsker en kultur som er åpen, lærende og helhetstenkende.

Avdeling rus og avhengighetsbehandling ved Klinikk psykiske helse og avhengighet har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Oslo. Avdelingen består av seks seksjoner, og har et variert behandlingstilbud (poliklinisk, akuttbehandling, avgiftning og døgnbehandling).

Seksjon Rusakuttmottak og Avgiftning ligger på Aker sykehusområde og består av et poliklinisk rusakuttmottak, rusakuttmottak sengepost og to avgiftningsenheter. Seksjonen er bemannet med spesialsykepleiere/sykepleiere, sosionomer/ sosionomer med videreutdanning, helsefagarbeidere, psykologer/psykologspesialister, leger i spesialisering og overleger. Tverrfaglig samarbeid er sentralt i vår pasientbehandling.

Rusakuttmottak sengepost tilbyr akutt døgninnleggelse for pasienter med rusrelaterte problemer, skader og lidelser. Enheten har 13 sengeplasser med gjennomsnittlig liggetid på to til tre døgn. Vi har nå ledig stilling for sykepleier i 100% vikariat med varighet ut februar 2025. Stillingen innebærer p.t. arbeid  dag og kveld samt hver tredje helg. Ønsket oppstart 15.04.2024.

Våre pasienter har komplekse problemstillinger som krever kompetanse på mange forskjellige områder. Hos oss vil du som sykepleier møte faglige utfordringer både av somatisk, psykiatrisk og rusrelatert art. Vi ser etter deg som har erfaring som sykepleier og som kan håndtere denne kompleksiteten. Vi ønsker medarbeidere som er opptatt av høy faglig kvalitet i møte med pasienter og god kommunikasjon i samarbeid med kolleger. God elektronisk dokumentasjon er en viktig del av hverdagen.

Synes du dette virker interessant? Da ser vi frem til å lese din søknad!
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i sykepleie med norsk autorisasjon
 • Ønskelig med erfaring fra TSB eller kommunal rusomsorg 
 • Erfaring fra somatiske avdelinger er ønskelig.

Personlige egenskaper:

 • Du er tilpasningsdyktig, løsningsorientert, ansvarsfull og takler stressende situasjoner med trygghet og god faglig holdning.
 • Engasjert og strukturert
 • Du har gode evner til kontaktetablering og utvikling av relasjoner overfor mennesker som lever med  rus- og avhengighetsproblematikk
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne og gode dokumentasjonsferdigheter
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Høyt faglig nivå som vi er stolte av
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag
 • Mulighet for forlengelse