Ledig stilling

Innlandet fylkeskommune

Lena-Valle videregående skole - Undervisningsstillinger i Fellesfagene historie og kroppsøving

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Lena-Valle videregående skole har ledig inntil 20% vikariat i fellesfag historie innenfor studieforberedende utdanningsprogram og inntil 8,5% vikariat i fellesfag kroppsøving innenfor yrkesfaglig utdanningsprogram

Vi søker deg som

 • har undervisningskompetanse innen nevnte fellesfag
 • har undervisningserfaring
 • har bred faglig kompetanse og praksis fra fagfeltene
 • utøver god klasseledelse
 • samarbeider godt med andre og er god på å bygge relasjoner med ungdom og kollegaer
 • er utviklingsorientert, fleksibel, positiv, raus og omgjengelig
 • ønsker å bidra til at ungdom gjennom mestring får best mulig komptetanse

Vi tilbyr

 • en allsidig arbeidsplass med bred kompetanse
 • et inkluderende og spennende fagmiljø med fokus på læring og utvikling av elevene
 • dyktige medarbeidere
 • mulighet til å bidra til utviklingen av fremtidens arbeidskraft
 • gode utviklingsmuligheter
 • moderne fasiliteter
 • gode treningsmuligheter på skolens område
 • lokaler på Lena i Østre Toten kommune, en av landets største landbrukskommuner
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 20% vikariat i fellesfag historie fra 16.01.2023 til 31.07.2023
 • 8,5% vikariat i fellesfag kroppsøving fra 16.01.2023 til 31.07.2023
 • mulig å søker på et enkelt fellesfag, eller begge i kombinasjon
 • timeplantekniske behov kan bli styrende for valget
 • undervisning i fellesfagene vil foregå både på studie og yrkesfaglige utdanningsprogram
 • fellesfagene kan ved behov bli kombinnert med tilleggsoppgaver innenfor mindre grupper/alternativ opplæring
 • arbeidssted Lena

Arbeidsoppgaver

 • lede opplæringsprosesser og følge opp elever innenfor utdanningsprogrammets områder
 • bidra i skolens utviklingsarbeid på eget utdanningsprogram/fagområde og tverrfaglig

Kvalifikasjonskrav

 • bred faglig kompetanse fra fagfeltet
 • forståelse for, og bruk av, informasjonsteknologi som arbeidsverktøy
 • relevant undervisningserfaring
 • gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
 • gode samarbeidsevner, både overfor elever og kollegaer

 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.