Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Lena-Valle videregående skole - Undervisningsstilling i Naturbruk-skogbruk

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Lena-Valle videregående skole har ledig fast undervisningsstilling i naturbruk fra 1.august 2024

Vi søker deg som

 • har formell undervisningskompetanse i programfagene, Naturbasert næringsaktivitet og skogbruk
 • setter elevenes læring og læringsmiljø i sentrum
 • er en tydelig klasseleder som bygger gode relasjoner med ungdom
 • tilpasser undervisningen til utdanningsprogram, klasse og elev
 • er fleksibel, løsningsorientert og samarbeider godt
 • reflekterer rundt egen praksis
 • fleksibel i møte med ulike utfordringer
 • har positive forventninger til elevene og fremstår som en god rollemodell

Vi tilbyr

 • en stor og god arbeidsplass i fylkeskommunen
 • et godt, bredt og spennende lærings- og arbeidsmiljø
 • flotte undervisningsarealer på en moderne og spennende skole
 • samarbeid med kolleger i flere fagteam og avdelinger
 • gode velferdstilbud
 • gode kantiner med bra utvalg
 • en oppdatert og moderne maskinpark for undervisning på høyt faglig nivå
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • inntil 100 % fast stilling ledig fra 01.08.2024
 • arbeidssted på avd. Naturbruk
 •  stillingskode avhengig av utdanning og erfaring jf. lov- og avtaleverk

Arbeidsoppgaver

 • planlegge, forberede og gjennomføre undervisning hovedsakelig i programfagene Naturbasert næringsaktivitet, vg2 skogbruk og landbruk
 • tett oppfølging av elevene, både sosialt og faglig
 • vurdering og karaktersetting
 • bidra aktivt i fagteam og i skolens utviklingsarbeid
 • kontaktlærerrollen kan også være aktuelt

Kvalifikasjonskrav

 • relevant arbeidserfaring/utdanning innen skogbruk
 • erfaring og interesse for skogbruk, næringsutvikling og utmarksforvaltning
 • erfaring med praktisk bruk av redskap og maskiner i skogbruket
 • formell pedagogisk utdanning, yrkesfaglærerutdanning eller tilsvarende. Må ha vilje til å gjennomføre dette
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.