Lena-Valle videregående skole - Undervisningsstilling i naturbruk, forvaltning og drift (vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Lena-Valle videregående skole har ledig inntil 30% vikarstilling i undervisning i programfag på programområdet for Naturbruk fra ca 1. januar 2022.

Vi søker deg som

 • har undervisningskompetanse innen felles programfag, med hovedvekt på Forvaltning og drift på vg2 Landbruk og gartnernæring og husdyrfag/dyrefag på vg1 Naturbruk
 • har undervisningserfaring
 • har engasjement for yrkesfaglig utdanning/har faglig engasjement og også interesse for yrkesfaglig relevans
 • utøver god klasseledelse
 • samarbeider godt med andre og er god på å bygge gode relasjoner med ungdom og kollegaer
 • er utviklingsorientert, fleksibel, positiv, raus og omgjengelig
 • ønsker å bidra til at ungdom gjennom mestring får best mulig kompetanse

Vi tilbyr

 • en allsidig arbeidsplass med bred kompetanse
 • et inkluderende og spennende fagmiljø med fokus på læring og utvikling av elevene
 • dyktige medarbeidere
 • mulighet til å bidra til utviklingen av fremtidens arbeidskraft
 • gode utviklingsmuligheter
 • gode fasiliteter
 • gode treningsmuligheter på skolens område
 • lokaler på Lena i Østre Toten kommune, en av landets største landbrukskommuner
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • inntil 30% vikariat fra 01.01.2022
 • ut skoleåret 2021/2022
 • mulighet for forlengelse
 • arbeidssted er Lena

Kvalifikasjoner

 • undervisningskompetanse innen felles programfag, med hovedvekt på Forvaltning og drift på vg2 Landbruk og gartnernæring og husdyrfag/dyrefag på vg1 Naturbruk
 • undervisningserfaring

 Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.