Lena-Valle videregående skole - Undervisningsstilling i fellesfagene norsk og samfunnskunnskap

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Lena-Valle videregående skole har ledig inntil 50% undervisningsstilling i fellesfagene norsk og samfunnskunnskap fra 01.08.2021.

Vi søker deg som

 • har undervisningskompetanse innen fellesfagene norsk og samfunnskunnskap
 • har undervisningserfaring
 • bred faglig kompetanse og praksis fra fagfeltene
 • har engasjement for fellesfagene, og ser viktigheten av å yrkesrette fellesfagene (FYR)
 • utøver god klasseledelse
 • samarbeider godt med andre og er god på å bygge relasjoner med ungdom og kollegaer
 • er utviklingsorientert, fleksibel, positiv, raus og omgjengelig
 • ønsker å bidra til at ungdom gjennom mestring får best mulig kompetanse

Vi tilbyr

 • en allsidig arbeidsplass med bred kompetanse
 • et inkluderende og spennende fagmiljø med fokus på læring og utvikling av elevene
 • dyktige medarbeidere
 • mulighet til å bidra til utviklingen av fremtidens arbeidskraft
 • gode utviklingsmuligheter
 • moderne fasiliteter
 • gode treningsmuligheter på skolens område
 • lønn etter gjeldede avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • inntil 50% vikariat fra 01.08.2021 til 31.07.2022
 • undervisning i norsk og samfunnskunnskap
 • tilleggsoppgaver innenfor alternativ opplæring
 • arbeidssted Lena i Østre Toten kommune, en av landets største landbrukskommuner

Arbeidsoppgaver

 • lede opplæringsprosesser og følge opp elever innenfor utdanningsprogrammets områder
 • bidra i skolens utviklingsarbeid på eget utdanningsprogram/fagområde og tverrfaglig
 • bidra til å styrke skolens profil som Grønn Pilotskole

Kvalifikasjoner

 • bred faglig kompetanse fra fagfeltet
 • forståelse for, og bruk av, informasjonsteknologi som arbeidsverktøy
 • relevant undervisningserfaring
 • gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
 • gode samarbeidsevner, både overfor elever og kollegaer

 Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.