Lena-Valle videregående skole - Undervisningsstilling i naturbruk, jordbruk

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Lena-Valle videregående skole har ledig inntil 100% fast undervisningsstilling i programfag med tema planteproduksjon bl.a. i programområdet for Landbruk og gartnerernæring fra 1.august 2021

Vi søker deg som

 • har undervisningskompetanse i programfag med vekt på jordbruk, som omfatter planteproduksjon inklusive praktisk bruk av maskiner og redskaper
 • har interesse for og erfaring med presisjonsjordbruk, digitale styringssystem og roboter
 • har relevant fagutdanning
 • samarbeider godt med andre og er god på å bygge gode relasjoner med ungdom og kollegaer
 • er utviklingsorientert, fleksibel, positiv, raus og omgjengelig
 • ønsker å bidra til at ungdom gjennom mestring får best mulig kompetanse
 • undervisningskompetanse i jordbruk eller erfaring fra undervisning i jordbruk
 • har engasjement for yrkesfaglig utdanning
 • utøver god klasseledelse

Vi tilbyr

 • en allsidig arbeidsplass med bred kompetanse og dyktige medarbeidere
 • et inkluderende og spennende fagmiljø med fokus på utvikling av kompetanse
 • en skole med et aktivt gardsbruk og et sterkt jordbruksfaglig miljø
 • mulighet til å bidra til utviklingen av fremtidens arbeidskraft
 • moderne fasiliteter
 • gode treningsmuligheter på skolens område
 • lønn etter gjeldede avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • inntil 100 % fast stilling ledig fra 01.08.2021
 • undervisning i programfag på vg2 Landbruk og gartnernæring
 • undervisning på vg1 Naturbruk
 • andre undervisningsoppgaver kan også være aktuelt
 • arbeidssted Lena

Arbeidsoppgaver

 • lede opplæringsprosesser og følge opp elever innen utdanningsprogrammets områder
 • bidra i skolens utviklingsarbeid på eget utdanningsprogram/fagområde og tverrfaglig

Kvalifikasjoner

 • bred faglig kompetanse fra fagfeltet
 • forståelse for, og bruk av, informasjonsteknologi som arbeidsverktøy
 • relevant undervisningserfaring og pedagogisk utdanning
 • høgskole eller universitetsutdanning
 • yrkesfaglærerutdanning eller tilsvarende
 • gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
 • gode samarbeidsevner, både overfor elever og kollegaer

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.