Detaljer


Lena-Valle videregående skole - Undervisningsstilling i naturbruk/ anleggsgartner (vikariat)

Beskrivelse

Lena-Valle videregående skole har ledig inntil 100% vikariat i undervisning i programfag på programområdet for Anleggsgartner fra 15.januar 2021 til 31.juli 2021

 Vi søker deg som

 • har fagbrev eller tilsvarende praktisk kompetanse innen anleggsgartnerfaget
 • samarbeider godt med andre og er god på å bygge gode relasjoner med ungdom og kollegaer
 • er utviklingsorientert, fleksibel, positiv , raus og omgjengelig
 • ønsker å bidra til at ungdom gjennom mestring får best mulig kompetanse
 • undervismingskompetanse eller undervisningserfaring innen anleggsgartner og yrkesfaglig fordypning på vg2 Anleggsgartner
 • har engasjement for yrkesfaglig utdanning
 • utøver god klasseledelse

Vi tilbyr

 • en allsidig arbeidsplass med bred kompetanse
 • et inkluderende og spennende fagmiljø med fokus på utvikling av kompetanse
 • dyktige medarbeidere
 • mulighet til å bidra utviklingen av fremtidens arbeidskraft
 • moderne fasiliteter
 • gode treningsmuligheter på skolens område
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % vikariat fra 15.01.2021 til 31.07.2021
 • innebærer praktisk undervisning i programfag og yrkesfaglig fordypning på vg2 Anleggsgartner og vg1 Naturbruk

Arbeidsoppgaver

 • lede opplæringsprosesser og følge opp elever innen utdanningsprogrammets områder
 • bidra i skolens utviklingsarbeid på eget utdanningsprogram/fagområde og tverrfaglig

Kvalifikasjoner

 • bred faglig kompetanse fra fagfeltet
 • forståelse for, og bruk av, informasjonsteknologi som arbeidsverktøy
 • relevant undervisningserfaring
 • gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig

Det vises til krav om pedagogisk og faglig kompetanse for tilsetting i undervisningsstillinger i videregående skole jf. "Forskrift til Opplæringslova"§ 14-1 og § 14-3

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.