Ledig stilling

Innlandet fylkeskommune

Lena-Valle videregående skole - Spesialpedagog

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Lena-Valle videregående skole har ledig fast stilling som spesialpedagog for snarlig tiltredelse.

Vi søker deg som

 • har god relasjonskompetanse
 • tåler å stå i utfordrende situasjoner over tid
 • er positiv, fleksibel og omgjengelig
 • har et godt elevsyn
 • har god samarbeidskompetanse

Vi tilbyr

 • et inkluderende og trivelig arbeidsmiljø
 • en skole i utvikling
 • rom og mulighet for å være med å utvikle det spesialpedagogiske tilbudet ved skolen
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100% fast stilling ledig for snarlig tiltredelse
 • hovedvekt på arbeid direkte rettet mot og med elever
 • koordinering og implementering av skolens OT arbeid

Arbeidsoppgaver

 • planlegging og gjennomføring av opplæring og støtte til enkeltelever og grupper av elever med utfordringer relatert til læring, psykososialt- og atferdsmessig problematikk
 • ovennevnte gjelder både generelt og fagspesifikt
 • samarbeid med og veilening av elevveiledere, faglærere og foresatte
 • utvikling av skolens tilrettelagt tilbud i samarbeid med fagansvarlig for spesped
 • koordinering og implementering av skolens OT arbeid (med forbehold om endring i organiseringen av OT-arbeid i Innlandet FK og på skolen)

Kvalifikasjonskrav

 • spesialpedagog med kunnskap om undervisning av ungdom med vansker innen autismespekteret, utfordrende atferd og lærevansker. Fortinnsvis tilsvarende 60 sp spesialpedagogikk
 • inkluderende elevsyn og høy relasjonskompetanse
 • du må ha godkjent utdanning for undervisning, jfr. forskrift til opplæringslova kap. 14. Hovedoppgaven er spesialundervisning
 • undervisningskompetansen bør være allmennlærer/grunnskolelærer eller lærer med undervisningskompetanse innen fellesfag
 • tåler å stå i utfordrende situasjoner over tid - god relasjonsbygger
 • kompetanse innen og interesse for systemarbeid og planlegging

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.