Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Lena-Valle videregående skole - Rektor

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Lena-Valle videregående skole søker en resultatorientert rektor som kan motivere og inspirere ansatte og elever.   

Våre videregående skoler er viktige kompetansebedrifter i sine regioner og er sentrale aktører i samfunnsutviklingen.

Mer informasjon om skolen finnes på www.lena-valle.vgs.no  

Vi søker deg som

  • har dokumenterte lederferdigheter og kan vise til gode resultater 
  • har et grunnsyn som setter elevenes læring og resultater i sentrum  
  • evner å sette retning og motivere til medskaping 
  • kan analysere og bruke skolens resultater for å iverksette tiltak for å nå skolens mål 
  • har fokus på god og effektiv økonomistyring 

Vår nye rektor kjennetegnes av

  • et distribuert lederskap som preges av tillit og handlekraft 
  • at han/hun ser muligheter og gir handlingsrom 
  • helhetstenkning og evne til samarbeid 

Vi tilbyr

  • en utfordrende, interessant og utviklende stilling
  • deltakelse i kollektive utviklingsprosesser 
  • et nettverk av gode og kompetente kolleger 
  • et aktivt arbeids- og skolemiljø 
  • lønn etter avtale 
  • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

  • 100 % fast stilling

Ønskede kvalifikasjoner

  • relevant utdanning på masternivå 
  • bred faglig forståelse for den videregående skolens oppgaver på ulike områder 
  • lederkompetanse 
  • relevant pedagogisk erfaring og kunnskap   
  • gode samarbeidsevner 
  • gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig 

Egenskaper

  • har gode relasjonelle ferdigheter
  • utviklingsorientert og engasjert
  • står for og bygger verdier
  • gjennomfører helhetlig styring 
  • kommuniserer aktivt internt og eksternt
  • ønsker andre vel og gjør andre gode  

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.