Ledig stilling

Innlandet fylkeskommune

Lena-Valle videregående skole - Miljøarbeider/elevveileder

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Lena-Valle videregående skole har ledig fast stilling som miljøarbeider/elevveileder fra 1.desember 2023

Vi søker deg som

 • er kreativ og utviklingsorientert
 • tåler å stå i utfordrende situasjoner over tid
 • er positiv, fleksibel og omgjengelig
 • har et godt elevsyn
 • liker å samarbeide med andre, men likevel kunne arbeide selvstendig

Vi tilbyr

 • et inkluderende og trivelig arbeidsmiljø
 • en skole i utvikling
 • dyktige medarbeidere
 • teamjobbing
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 89% fast stilling
 • arbeidstid som i hovedsak følger skoleåret og skoledagen.
 • tilsvarer full arbeidsdag gjennom skoleåret
 • arbeidssted Lena

Arbeidsoppgaver

 • oppfølging og støtte til enkeltelever med store og sammensatte vansker (atferd)
 • bistå elever i ordinære grupper ved behov, primært fellesfagene
 • fungere som miljøarbeider
 • oppfølging av skolemiljøet som en viktig oppgave, i enkelte perioder
 • jobbe som en del av et team rundt elevene

Kvalifikasjoner

 • inkluderende elevsyn
 • tydelig og trygg voksenperson, med erfaring fra arbeid med ungdom
 • trygghet på egen rolle og egne følelser
 • trygghet i møte med særlig elever som har psykiske utfordringer og/eller atferdsproblematikk
 • god relasjonskompetanse
 • gode samarbeidsevner, og trives med å jobbe i team
 • ønskelig med Fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider
 • relevant erfaring fra arbeid med ungdom kan kompanseres

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.