Lektor i norsk/engelsk

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ytre Namdal videregående skole har 100% ledig fast undervisningsstilling i norsk. Stillingen er ledig fra 1.8.2021. Søkere må ha undervisningskompetanse i norsk ved alle trinn ved programfagsområde for studiespesialisering. Søkere med engelsk i fagkretsen er ønskelig.

Ytre Namdal videregående skole er lokalisert i tettstedet Rørvik i Nærøysund kommune. Skolen har 270 elever og 60 ansatte. Ytre Namdal er en region i vekst og har gode tjenestetilbud. Ytre Namdal videregående skole har et tett og godt samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv og tar samfunnsutviklerrollen på alvor.

Skolen har 6 utdanningsprogrammer. Disse er Studiespesialisering, Helse- og oppvekstfag, Restaurant- og matfag, Teknikk og industriell produksjon, Bygg- og anleggsteknikk og Naturbruk.

Arbeidsoppgaver:

Stillingen innebærer undervisning i norsk og engelsk ved programområde for studiespesialisering og ved yrkesfaglige programområder. 

Kvalifikasjoner:

Master i nordisk språk og litteratur med engelsk i fagkretsen

Andre aktuelle søkere med relevant kompetanse til stillingen vurderes

God digital kompetanse

Stillingen krever politiattest

Stillingen har 6 måneders prøvetid

 

Personlige egenskaper:

Gode kommunikasjonsferdigheter

Tydelig klasseledelse

Positivt elevsyn

Utviklingsorientert

Evne til å samarbeide godt med elever og kolleger

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til jobbintervju

Vi tilbyr:

Lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i lov- og avtaleverk

Gode forsikringer og pensjonsordninger

Godt arbeidsmiljø