• Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  09.10.2022
 • Ansettelsesform
  workTime.Dag
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6856, SOGNDAL
  SOGNDAL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4785695
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune
 • Oppdatert 27.09.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sogndal kommune

Leiar for Kvernhushaugen barnehage

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I Sogndal kommune er det ledig stilling som styrar for den nye barnehagen på Kaupanger, Kvernhushaugen barnehage. Barnehagen er ein to-avdelings barnehage med plass til 30 barn/42 plassar. Barnehagen ligg fint til med idrettsanlegget og skogen som næraste nabo, med ein småbarnsavdeling frå 1-3 år og ein stor avdeling frå 3-6 år 

Styrer i Kvenhushaugen barnehage har ansvar for barnehagen si drift og utvikling. I ansvaret ligg barnehagen si fagutvikling, økonomistyring og personalleiing. Styrer i barnehagen skal ivareta barna sine behov for omsorg og lek, fremje læring og danning som grunnlag for barna si utvikling. Me søkjer ein leiar som kan vere med å utvikle Sogndalsbarnehagen spesielt og oppvekstsektoren generelt, til beste for barn og unge som veks opp i Sogndal kommune.  

  

Arbeidsoppgåver 

 • ha resultat, budsjett og personalansvar  
 • skal leie barnehagen i samsvar med lover, forskrifter, rammeplan, vedtekter, etiske retningslinjer og målsettingar
 • skal sikre forsvarleg drift av barnehagen og legge til rette drifta for barn og personalet
 • utviklings- og kvalitetsarbeid gjennom å følgje opp vedtekne satsingar og prioriteringar  
 • vidareutvikle arenaer og delingskultur for samhandling i barnehagen og mellom barnehagane 
 • har ansvar for at det vert gjennomførd systematisk og kontinuerleg HMS arbeid i barnehagen.  

 

Kvalifikasjonar  

 • godkjent barnehagelærar eller anna relevant kompetanse 
 • styrarutdanninga eller anna vidareutdanning i leiing er ynskjeleg. 
 • har praktisk erfaring og innsikt i pedagogisk utviklingsarbeid  
 • god framstillingsevne munnleg og skriftleg på norsk 
 • gyldig politiattest må leggast fram før tilsetting
 • gode ferdigheiter i å bruka IKT som arbeidsverktøy   
 • førarkort klasse B  

    

Personlege eigenskapar 

 • gode kommunikasjonsferdigheiter, kontaktskapande evner, er fagleg trygg, motiverande og har engasjement for barn og unge  
 • erfaring med og kunnskap om tverrfagleg arbeid kring barn og unge  
 • sjå heilskapen, reflektera, gjera vurdering og setja inn tiltak til det beste for heilskapen i barnehagen, både i høve til personal, økonomi og fag. 
 • fleksibel og løysingsorientert  syne god forståing og erfaring med leiing og kan visa til resultat.  
 • syte for å gi og å få tilbakemeldingar
 • halde seg oppdatert på forsking og nye mogelegheiter
 • Evne til å arbeida målretta og strukturert 
 • Evne til å inkludera og skapa gode profesjonelle relasjonar med alle 

Me tilbyr: 

 • Løn etter kvalifikasjonar/avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Fleksibel arbeidstid
 • Eit godt arbeidsmiljø

Me ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal spegla folkesetnaden elles. Me oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å leggje til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. Me gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort, sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort.

Søknadar må leverast innan fristen og må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt  EasyCruit.

 

 • Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  09.10.2022
 • Ansettelsesform
  workTime.Dag
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6856, SOGNDAL
  SOGNDAL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4785695
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune
 • Oppdatert 27.09.2022