• Bedrift
  Hå kommune
 • Søknadsfrist
  06.12.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  4360, VARHAUG

  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5442455
 • Se her for andre jobber fra Hå kommune
Ledig stilling

Hå kommune

Leiar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I enhet for funksjonshemma har me ledig 100 % stilling som leiar i Skjeraberget avlastningsbustad og for ei nyoppretta ambulerande teneste.
Enhet for funksjonshemma er ei verksemd med 6 bufellesskap med heildøgns omsorg, kommunale bustader med tenster, tenester til heimebuande innbyggjarar med funksjonsnedsettelsar, avlastningsbustad og dagsenter.
I løpet av 2024 skal me samla ambulerande tenester til brukargruppa under èin leiar. Du vil vera sentral i utforminga og leiinga av denne prosessen.
Leiar i Skjeraberget har også ansvar for kommunen sitt BPA – tilbod og er med i fagteam som tildeler tenester til heimebuande innbyggjarar med funksjonsnedsettingar.
Me ynskjer oss ein leiar som liker å ha mange ballar i lufta, ser heilskapleg på tenestetilbodet og som kan nytta ressursane på ein god måte. Du må lika omstilling og endring, då det vil prega jobbkvardagen i åra framover.

Kvalifikasjonar

 • Bachelor innan helse og/eller sosialfag
 • Relevant erfaring.
 • Vidareutdanning i leiarfag eller andre relevante vidareutdanningar.
 • God kjennskap til tenester til heimebuande innbyggjarar med funksjonsnedsetting.
 • God kjennskap til lovverk.
 • God kjennskap til, og erfaring med, kartlegging og saksbehandling.
 • Gode IKT – kunnskapar.
 • God skriftleg framstillingsevne.
 • God kjennskap til Hå kommune, avlastningstenester og tenester til heimebuande innbyggjarar med funksjonsnedsetting.

Arbeidsoppgåver

 • Leia kommunen si avlastningsbustad.
 • Leia oppretting og drift av felles ambulerande teneste for verksemda.
 • Dagleg drift av tenestene - personal-, fag- og økonomiansvar.
 • Saksbehandling.
 • Delta i leiargruppa for verksemda og i fagteam.

Personlege eigenskapar

 • Trygg, pragmatisk og tydeleg som leiar.
 • Relasjonsbyggar og god på samarbeid.
 • Sjølvstendig som leiar.
 • Evner å sjå heilskapleg på leiaroppgåva.
 • Innovativ – ser løysingar når rammene vert stramare.
 • Gode kommunikasjonsevner i møte med brukarar, pårørande, tilsette og andre samarbeidspartar.
 • Inspirerande og motiverande.
 • Personlege eigenskapar vil verta vektlagde i stor grad ved tilsetting.

Me tilbyr

 • ei samansett leiarstilling med stort ansvarsområde
 • ei stilling der du får vera med å utforma nye tenester og utvikla eksisterande tenester
 • ei utfordrande og spanande leiarstilling

Attestar og vitnemål
Vi ber om at du laster opp attester og vitnemål, i PDF-format, sammen med søknaden din. Utenlandske vitnemål må være NOKUT-godkjent (Våre tenester (hkdir.no) og utenlandske attester oversatt til et skandinavisk språk eller engelsk.

Politiattest
Politiattest nyare enn tre månadar må leverast før start i stilling.

Tilsetjingsvilkår
Tilsettinga skjer på dei vilkår og med dei pliktar som går fram av utlysinga, og dei til ein kvar tid gjeldande lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordningar med ulykkesforsikring i fritida. Kommunen har prøvetid på 6 månadar og reglar for flyttegodtgjersle.

 

 • Bedrift
  Hå kommune
 • Søknadsfrist
  06.12.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  4360, VARHAUG

  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5442455
 • Se her for andre jobber fra Hå kommune