Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Legevikariater ved uniformert og bemannet legevaktbil, samt daglegevakt - Nedre Romerike legevakt

 Nedre Romerike Legevakt holder til i Romerike Helsebygg, nær Lillestrøm stasjon. Legevakten dekker f.t.   et befolkningsgrunnlag på 126 000, og er et døgntilbud til innbyggerne i Skedsmo, Lørenskog, Fet,  
 Rælingen og Enebakk kommuner. Nedre Romerike Legevakt drifter også egen uniformert og fullt utstyrt   legevaktbil hvor lege og sykepleier reiser ut til befolkningen med mulighet for å undersøke og behandle pasienter.
 
Vi har nå ledig legevikariat i 20% helgestilling med tiltredelse fra dags dato og inntil videre. I tillegg vil det fra mars/april 2020 bli ledig 1 års legevikariat i 60% stilling. Arbeidstiden er f.t. 2-delt turnus (dag og kveld) og arbeid hver 3. helg. Det vil også være mulig å jobbe ekstravakter i tillegg til nevnte vikariat. Vi søker engasjerte og driftige leger som har lyst til å være med å påvirke og utforme tjenesten.
Vi er også interessert i å komme kontakt med leger som kan tenke seg å være tilkallingsvikar ved daglegevakten og dekke opp for vakante vakter i en enhet med stor variasjon og bredde.

Arbeidsoppgaver
 •  Primært reise ut med legebil. Vurdering og behandling av pasienter ved hjemmebesøk,  institusjonsbesøk
 • Gjennomføre konsultasjoner i legevakt i perioder det ikke er sykebesøk
 •  Følge opp telefonkonsultasjoner fra hjemmetjeneste og institusjoner i legevaktsdistriktet
 •  Nært samarbeid med prehospitale tjenester
 •  Samarbeid med andre instanser i kommunene og spesialisthelsetjenesten  
 •  Bidra til fagutvikling i avdelingen
 •  Være delaktig i avdelingens oppgaver og følge avdelingens prosedyrer
 •  Være pådriver for kvalitets- og utviklingsarbeid i avdelingen
     
Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som lege
 • Min. 2 års erfaring fra allmennmedisin
 • Erfaring fra legevaktsarbeid
 • Gjerne under spesialisering i allmennmedisin
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig


Personlige egenskaper
 • Interesse for akuttmedisin og legevaktsarbeid
 •  Evne til å ta ansvar og arbeide selvstendig og i team
 •  Evne til å mestre høyt arbeidspress
 •  Evne til å tenke kreativt og til tider utradisjonelt, løsningsorientert
 •  Evne til å tenke analytisk
 •  Evne til å bidra til godt samarbeid innen egen enhet og i organisasjonen generelt
 •  Evne til å etablere god kommunikasjon og tillit
 •  Har gode datakunnskaper
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Utvikling av et fagmiljø med trivelige arbeidskollegaer hvor du kan være med å påvirke og utforme
 • En enhet med stor variasjon og bredde
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Treningstilbud
 •  Bedriftshytte
 • Kulturtilbud