• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  24.10.2021
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4116566
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Legevaktsjef

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bergen legevakt er en del av kommunens akuttberedskap og yter hjelp til akutt sykdom, skade, psykiske lidelser og rusmiddelproblemer. Legevakten er organisert som enhet under Etat for helsetjenester, og er samlokalisert i Bergen Helsehus i Solheimsviken sammen med etatsadministrasjonen, Enhet for allmennmedisin, Øyeblikkelighjelp døgnenhet (ØHD) og Helsevernenheten. Eget kommunalt fastlegekontor er under etablering. I tillegg er Helse Bergens Skadepoliklinikk og Akuttmottak for ruspasienter lokalisert på Helsehuset. 

Tjenestetilbudene er flere: Legevaktsentralen 116117, Allmennlegevakten i Helsehuset, legevaktstasjonene i bydelene, legebil, livskrisehjelpen, voldtektsmottaket og sykehjemslegevakten. Bergen Legevakt har rundt 250 ansatte (110 årsverk) med høy tverrfaglig kompetanse, og har leger i vaktberedskap hele døgnet. Driften skal være i tråd med nasjonale standarder.

Under Covid-19 pandemien har legevakten hatt et betydelig ansvar for kommunens TISK-strategi, med ansvar for testing på flere ulike teststasjoner, og håndtering av prøvesvar. Legevakten har også egen smitteavdeling. I et normalår gjennomfører legevakten i gjennomsnitt 97 000 konsultasjoner, hvorav 16 000 er telefonkonsultasjoner. Sykepleiere i legevaktsentralen gir råd og veiledning i ca.126 000 telefoner årlig.

Bergen Legevakt har samarbeid med utdannings- og forskningsinstitusjoner, veileder studenter og har flere pågående FoU prosjekter. Legevakten er i stadig utvikling for å understøtte gode pasientforløp, og faglig og personellmessig samarbeid mellom tjenestene. 

Nåværende leder skal fratre med pensjon, og vi søker nå hennes etterfølger.

Arbeidsoppgaver:

 • Legevaktsjefen har fag-, personal- og, økonomiansvar og rapporterer til etatsdirektør i Etat for helsetjenester
 • Ansvar for forsvarlig drift av enheten
 • Samarbeid og samhandling med andre avdelinger / instanser internt og eksternt
 • Sikre drift i tråd med lov og forskrift
 • Oppfølging av samarbeidsavtaler
 • Endringsledelse og utviklingsarbeid
 • Pasientsikkerhet og kvalitetsarbeid    

Kvalifikasjoner:

 • Helsefaglig utdanning på masternivå. Solid ledererfaring fra komplekse organisasjoner kan kompensere for utdanningskrav
 • Erfaring fra akuttmedisinsk arbeid
 • Erfaring fra endringsledelse
 • Gode norskkunnskaper- både skriftlig og muntlig 
 • Godkjent politiattest må kunne fremlegges ved ansettelse 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Visjonær og strategisk
 • Systematisk, planleggende og resultatbevisst
 • Evne til å lede og utvikle medarbeidere med høy faglig kompetanse
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr:

 • Ledelse av en akuttmedisinsk kunnskapsorganisasjon med høyt kompetente og dedikerte medarbeidere
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

For ytterligere informasjon og spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Cecilie Wåge på mobil 465 48 842,E-post til cecilie.wage@personalhuset.no eller Steffen Aksdal på mobil 400 11 666, E-post til steffen.aksdal@personalhuset.no

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må begrunne dette særskilt i eget søknadsfelt. De vil i tilfelle få tilbakemelding før offentliggjøring. Les mer om relevant begrunnelse i Offentlighetsloven § 25.

Alle spørsmål til Personalhuset blir behandlet konfidensielt inntil annet er avtalt.

 

 
 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  24.10.2021
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4116566
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune