• Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  05.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , STRAUME
  ØYGARDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4967126
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune
Ledig stilling

Øygarden kommune

Legevaktoverlege, 50% fast stilling, Sotra legevakt

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Øygarden kommune er den nest største kommunen i Vestland fylke med omlag 39 300 innbyggjarar og 2 500 tilsette. Straume er kommunesenter (ca. 15 minutt køyring frå Bergen) med kommunedelsenter på Rong og i Skogsskiftet. Administrasjonsspråket i Øygarden er nynorsk.

Øygarden kommune har sett seg som mål å vera ein framtidsretta og kunnskapsbasert samfunnsutviklar med fortrinn innanfor energi, teknologi og marine ressursar. Kommunen skal løfta fram viktige verdiar som felles kultur, språk og identitet. Vi har ambisjonar om å vera ein handlekraftig og effektiv organisasjon med god leiing, høg kompetanse og kvalitet.

 

Om avdelinga:

Sotra legevakt er ei 24-timers legevakt/legevaktsentral. Vi er godt organisert og har eit godt arbeidsmiljø.

Legevaktoverlegen er ein del av leiargruppa ved legevakta og vil ha det øvste medisinsk faglege ansvaret.  Du vil ha personalansvar for vaktlegane. Pasienttryggleik og kvalitetsarbeid er ein stor del av arbeidet. Vi har stort fokus på å væra oppdatert og følgje utviklinga innan legevaktsmedisin.

I stillinga inngår det tett samarbeid med einingar båe kommunalt og i resten av den akuttmedisinske kjeda. Legevakta har et tett samarbeid med fastlegar i kommunen, Øyane DPS, andre einingar i kommunen og spesialisthelsetenesta.

Lokala er nye og moderne og ligg i Øygarden lokalmedisinske senter, sentralt plassert på Straume.

Vi søkjar legevaktoverlege i 50% stilling. Om ønskjeleg er det mogleg å få større stilling ved å kombinera med vakter på legevakta eller anna stilling i kommunen.

Legevaktoverlegen vil være ein del av vaktteamet på legevakta.

 

 

Arbeidsoppgåver:

 • Medisinskfagleg ansvar
 • Personalansvar vaktleger
 • Pasienttryggleik og kvalitetsarbeid
 •  

 

Kvalifikasjonar: 

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fullført norsk turnusteneste/LIS1 teneste
 • Ønskjeleg med spesialitet i allmennmedisin, men dette er ikkje eit krav.
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Erfaring frå legevakt

 

Ønskjeleg med:

 • Leiarerfaring
 • Leiarutdanning

  

Personlege eigenskapar:

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til samarbeid på tvers av fag og eining
 • Gode leiareigenskapar
 • Påliteleg
 • Systematisk
 • Fleksibel
 • Fokus på kvalitet og pasientsikkerhet
 • Engasjement for akuttmedisin

 

Anna

 Vi legg stor vekt på at du er personleg egna til stillinga.

 

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA-bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling
 • Konkurransedyktig løn

 

Kontakt:

Stein Inge Stigen, kommuneoverlege

Mail: stein.stigen@oygarden.kommune.no

Tlf: 55097226

 

Christin Mork,  leiar Sotra legevakt

Mail: christin.mork@oygarden.kommune.no

Tlf. 41 31 54 86

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.

 

 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  05.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , STRAUME
  ØYGARDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4967126
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune