Detaljer


Legestudenter

Medisinsk klinikk ved Lovisenberg Diakonale Sykehus ivaretar indremedisinske lokalsykehusoppgaver for et opptaksområde med drøyt 200.000 innbyggere sentralt i Oslo, og har spesialistkompetanse innen de fleste indremedisinske fagområder. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid og har spesielt fokus på storbyproblematikk.

Ved Medisinsk avdeling har vi nå ledig 2-4 stillinger for sommeren 2021. Stillingene er primært tiltenkt legestudenter med lisens, men også leger i påvente av LIS1-stilling er velkommen til å søke.

Stillingen er et fulltidsengasjement for sommeren 2021.

Vi er ute etter legestudenter med faglig engasjement og innsatsvilje som har mulighet til å jobbe fra juni til og med august 2021.

Tidligere erfaring fra jobb i sykehus og akuttmottak er en fordel.

Vårt arbeidsmiljø er faglig stimulerende og trivelig, og er preget av nysgjerrighet, åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene.

Arbeidsoppgaver:
• Mottak og behandling av de fleste indremedisinske problemstillinger.
• Posttjeneste

Kvalifikasjoner:
• Norsk lisens
• Beherske norsk både skriftlig og muntlig
• Faglig engasjement
• Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendig