Ledig stilling

Stavanger Kommune

Leger søkes til lengere sommervikariat ved Stavanger legevakt

Ønsker du erfaring fra regionens største legevakt?

Stavanger legevakt leverer legevakttenester for innbyggerne i både Stavanger, Sola og Randaberg Kommuner. Stavanger legevakt er legevaktssentral også for Ryfylkekommunene. I tillegg til selve legevakten, ligger også kriseteam, voldtektsmottaket og fengselshelsetjenesten organisert under Stavanger Legevakts ledelse.

Legevakt er en integrert del av allmennlegetjenesten og utgjør sammen med medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjenesten den akuttmedisinske beredskap av helse- og omsorgstjenester utenfor sykehus.

Stavanger Legevakt er som virksomhet opptatt av å levere tjenester av god kvalitet og er i stadig utvikling. Som ansatt i Stavanger Legevakt er du med i et miljø preget av høyt tempo og rask responstid, men også med stor takhøyde og åpne dører.

Oppstart, varighet og stillingsstørrelse i sommervikariat etter avtale, med muligheter for fleksibilitet, også hva turnus angår.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som lege med fullført Lis1/turnustjeneste i Norge.
 • Erfaring fra legevaktarbeid og utrykningskompetanse er ønskelig men ikke et krav.
 • Søkere må framlegge gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper:

 • Du må beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig.
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. 
 • Du er opptatt av å skape resultat og nå de målene vi har satt oss.
 • Du kan ta eget ansvar for at vi sammen når målene våre.
 • Du legger vekt på høy kvalitet i arbeidet ditt.
 • Du  er robust og håndterer vanskelige situasjoner.
 • Du har faglig og personlig styrke til å håndtere uforutsette situasjoner. 

Vi tilbyr:

 • Aktuelle kandidater vil bli vurdert fortløpende med eventuell fortløpende ansettelser.
 • Stillingsstørrelse etter avtale, opptil 100%.
 • Spesialiseringsløp i allmennmedisin kan tilbys etter avtale.
 • En spennende og variert arbeidshverdag.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Stillingskode: 852700-Lege eller 852701-Overlege/Legespesialist
 • Lønn dag/aften stilling ihht. garantilønn Stavanger kommune.
 • Årslønn 100% nattstilling er for tiden kr 2.027.700,- for lege og kr 2.431.800,- for spesialist i allmennmedisin. 
 • Egen tilleggsavtale for sommeren fra og med 1/6-31/8-23, hvor det gis økte satser for ekstravakter inntil 100% stilling.