Ledig stilling

Haugesund kommune

Lege - vikariat

Offentlig forvaltning


Vi har ledige vikariat som lege i 100 % stilling, tilknyttet Sentrum behandlingssenter (SBS) fra 2.9.2024 til og med 31.3.2025. 
SBS holder til i hjertet av Haugesund sentrum, i 5. og 6. etasje ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus.

SBS er Haugesund kommunes korttidssykehjem som består av to avdelinger med totalt 60 korttidsplasser med flere ulike korttidsplasser.
6. etasje er Haugesund kommunes mottaksavdeling for utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten, øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØH/KAD) og lindrende avdeling med totalt 30 senger. 5. etasje er det rehabiliterings- og korttidsplasser med totalt 30 senger.

Det er 2,25 årsverk lege, fordelt på 3 stillinger på SBS. Ved behov er det bistår legene på SBS hverandre. Det kan også være behov for å bistå på andre sykehjem i Haugesund kommune. Vi planlegger for at alle legene på SBS skal inngå i en ordning med 2 t legetilsyn på helge- og høytidsdager. Det forventes at begge legene som ansettes deltar i denne ordningen. Arbeidet i denne ordningen fordeles etter ønske fra legene og kompenseres med egne satser utover fast lønn. Det er ingen legevaktplikt tilknyttet stillingene. 

Stillingene som lyses ut er tilknyttet 6. etasje med mottak, øyeblikkelig hjelp og lindrende behandling. Avdelingen, som har avdelingsleder og to fagansvarlige sykepleiere, er delt inn i tre grupper:

I 6. etasje er Avdeling for mottak, øyeblikkelig hjelp og lindrende behandling. Avdelingen har plass til inntil 30 pasienter og er delt inn i tre grupper:

 •  Mottak har 14 pasientsenger. Her kommer pasienter som er ferdigbehandlet fra spesialisthelsetjenesten, og som har behov for rest-behandling i kommunehelsetjenesten.
 • Øyeblikkelig hjelp/KAD har 8 senger. Tilbudet er for pasienter innen somatikk/rus/psykiatri som trenger en kommunal hasteplass.   
 • Gruppe lindrende har 8 senger. Dette er et tilbud til pasienter som har fått en alvorlig og livsforkortende diagnose med behov for lindrende behandling utover det en vanlig sykehjemsavdeling eller hjemmetjeneste kan tilby.

I tillegg til å ha det medisinske ansvaret overfor pasientene må legen som ansettes bidra med undervisning til sykepleiere og annet helsepersonell i enheten.
SBS er en spennende og lærerik arbeidsplass som vil gi den legen som ansettes stor grad av autonomi og muligheter for utvikling av fagområdet. 

Det er tett samarbeid med Haugesund kommunes forvaltningsenhet Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester og med spesialisthelsetjenesten.

Kvalifikasjoner:

 • Søkere må ha godkjent LIS1-tjeneste og norsk autorisasjon som lege.
  Ved manglende spesialitet er det ved nyansettelse krav til å starte spesialisering innen allmennmedisin, og kommunen vil legge til rette for dette.
 • Relevant erfaring er ønskelig.
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen.

Personlige egenskaper:

 • Gode evner til kommunikasjon med pasienter og pårørende
 • God skriftlig dokumentasjons- og framstillingsevne
 • Engasjement og samarbeidsegenskaper
 • Arbeide strukturert og målrettet
 • Pålitelig, fleksibel og løsningsorientert
 • Evne å bidra til et positivt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Arbeidstid for begge stillingene er 37,5 t/uke på dagtid med fleksitid. 
  Det arbeides for å få på plass en ordning med 2 t legetilsyn på helge- og høytidsdager. Det forventes at begge leger som ansettes deltar i denne ordningen.
  Dette arbeidet fordeles etter ønske fra legene som deltar i ordningen og kompenseres med egne satser utover fast lønn.
 • Det er ingen legevaktplikt tilknyttet disse stillingene.
 • En arbeidsplass med dyktige og engasjerte medarbeidere.
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser.
 • Gunstige forsikrings- og pensjonsordninger.